AKIT
English Eesti

reliability (2)

töökindlus

ISO/IEC 2382: funktsionaalüksuse võime täita spetsifitseeritud tingimustes oma nõutavaid ülesandeid ettemääratud aja jooksul

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010 jt: süsteemi või komponendi võime täita spetsifitseeritud tingimustes oma nõutavaid ülesandeid ettemääratud aja jooksul