AKIT
English Eesti

reliability, availability, maintainability

töökindlus, käideldavus, hooldatavus