AKIT
English Eesti

maintainability

hooldatavus

Õ:pole toetatavuse sünonüüm

olemus
toote hooldamise hõlpsus:
(a) aparatuuri puhul sageli tõenäosus,
millega toode tehakse kasutuskõlblikuks
ettemääratud tähtajaga
(b) tarkvara puhul mingi mõõt,
mis põhineb keerukusel ja koodiridade arvul

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime olla
- hoitav nõutavat funktsiooni täita suutvana
ettemääratud kasutamis- ja hooldustingimuste korral,
määratud protseduuride ja ressurssidega hooldamisel
või
- suutvasse seisundisse ennistatav

ISO/IEC 25010:
toimivuse ja tõhususe määr, millega
saavad ettemääratud hooldajad
toodet või süsteemi muuta

ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/57-maintainability

https://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability

http://sebokwiki.org/wiki/Reliability,_Availability,_and_Maintainability

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780884152576

http://wiki.di.uminho.pt/twiki/pub/Personal/Joost/PublicationList/HeitlagerKuipersVisser-Quatic2007.pdf

http://www.reliabilityanalytics.com/blog/2011/09/03/maintainability-theory/

http://aircconline.com/ijsea/V7N3/7316ijsea05.pdf

https://kilthub.cmu.edu/articles/report/Maintainability/12954908/files/25674113.pdf