AKIT
English Eesti

maintainability

hooldatavus

Õ:pole toetatavuse sünonüüm

olemus
toote hooldamise hõlpsus:
(a) aparatuuri puhul sageli tõenäosusena, millega toode tehakse ettemääratud ajaga kasutuskõlblikuks
(b) tarkvara puhul kasutatakse
keerukusest ja koodiridade arvust tuletatud mõõte

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime olla
- säilitatav nõutavat funktsiooni täita suutvana
ettemääratud kasutamistingimuste korral ning
kui hooldus toimub ettemääratud tingimustel ja
kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega
- või suutvasse seisundisse ennistatav

ülevaateid
https://www.raytheoneagle.com/asent/tutorial/PPT/Intro_to_Maintainability.ppt

http://sebokwiki.org/wiki/Reliability,_Availability,_and_Maintainability

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780884152576

http://wiki.di.uminho.pt/twiki/pub/Personal/Joost/PublicationList/HeitlagerKuipersVisser-Quatic2007.pdf

http://www.reliabilityanalytics.com/blog/2011/09/03/maintainability-theory/

http://aircconline.com/ijsea/V7N3/7316ijsea05.pdf