metric space

meetriline ruum

olemus
hulk mille elementide vahel on määratletud kaugus
kaugusfunktsiooniga \(d\), mille väärtused on
mittenegatiivsed reaalarvulised ning mis
rahuldab aksioome
(i) \(d(x, y) = 0\) parajasti siis, kui \(x = y\)
(ii) \(d\) on sümmeetriline, st \(d(x, y) = d(y, x)\)
(iii) \(d(x, y) + d(y, z) \ge d(x, z)\)

Wiktionary:
(mathematics, mathematical analysis, topology) any set on which a metric is defined, giving a distance between any two elements

näide
reaalarvude hulk, kus \(d(x, y) = |x - y|\)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space

https://math.hws.edu/eck/metric-spaces/

http://staff.um.edu.mt/jmus1/metrics.pdf

http://www.math.toronto.edu/ilia/Teaching/MAT378.2010/Metric%20Spaces.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1700441/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- täielik meetriline ruum

Toimub laadimine

metric space

meetriline ruum

olemus
hulk mille elementide vahel on määratletud kaugus
kaugusfunktsiooniga \(d\), mille väärtused on
mittenegatiivsed reaalarvulised ning mis
rahuldab aksioome
(i) \(d(x, y) = 0\) parajasti siis, kui \(x = y\)
(ii) \(d\) on sümmeetriline, st \(d(x, y) = d(y, x)\)
(iii) \(d(x, y) + d(y, z) \ge d(x, z)\)

Wiktionary:
(mathematics, mathematical analysis, topology) any set on which a metric is defined, giving a distance between any two elements

näide
reaalarvude hulk, kus \(d(x, y) = |x - y|\)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space

https://math.hws.edu/eck/metric-spaces/

http://staff.um.edu.mt/jmus1/metrics.pdf

http://www.math.toronto.edu/ilia/Teaching/MAT378.2010/Metric%20Spaces.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1700441/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- täielik meetriline ruum

Palun oodake...

Tõrge

metric space

meetriline ruum

olemus
hulk mille elementide vahel on määratletud kaugus
kaugusfunktsiooniga \(d\), mille väärtused on
mittenegatiivsed reaalarvulised ning mis
rahuldab aksioome
(i) \(d(x, y) = 0\) parajasti siis, kui \(x = y\)
(ii) \(d\) on sümmeetriline, st \(d(x, y) = d(y, x)\)
(iii) \(d(x, y) + d(y, z) \ge d(x, z)\)

Wiktionary:
(mathematics, mathematical analysis, topology) any set on which a metric is defined, giving a distance between any two elements

näide
reaalarvude hulk, kus \(d(x, y) = |x - y|\)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space

https://math.hws.edu/eck/metric-spaces/

http://staff.um.edu.mt/jmus1/metrics.pdf

http://www.math.toronto.edu/ilia/Teaching/MAT378.2010/Metric%20Spaces.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1700441/FULLTEXT01.pdf

vt ka
- täielik meetriline ruum

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!