minimum (1)

miinimum

olemus
(1a) üldkeeles:
alammäär; vähim võimalike hulgast

Wiktionary:
1. the lowest limit.
We prefer candidates with a minimum of 4 years experience in the field.
We need a minimum of three staff members on duty at all time.
2. the smallest amount
He always tries to get away with doing the minimum.
Please keep noise to a minimum after 11 o'clock


(1b) matemaatikas:
osaliselt järjestatud hulga element m,
mille korral y < m ei kehti ühegi teise elemendiga y ;
(märk "<" tähistab siin järjestust);
miinimume võib hulgas olla mitu
=
the smallest value that can be possible in a given set, function, or any other mathematical set of values
vt ka:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxima_and_minima
https://mathworld.wolfram.com/Minimum.html
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Maximum_and_minimum_points

Toimub laadimine

minimum (1)

miinimum

olemus
(1a) üldkeeles:
alammäär; vähim võimalike hulgast

Wiktionary:
1. the lowest limit.
We prefer candidates with a minimum of 4 years experience in the field.
We need a minimum of three staff members on duty at all time.
2. the smallest amount
He always tries to get away with doing the minimum.
Please keep noise to a minimum after 11 o'clock


(1b) matemaatikas:
osaliselt järjestatud hulga element m,
mille korral y < m ei kehti ühegi teise elemendiga y ;
(märk "<" tähistab siin järjestust);
miinimume võib hulgas olla mitu
=
the smallest value that can be possible in a given set, function, or any other mathematical set of values
vt ka:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxima_and_minima
https://mathworld.wolfram.com/Minimum.html
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Maximum_and_minimum_points

Palun oodake...

Tõrge

minimum (1)

miinimum

olemus
(1a) üldkeeles:
alammäär; vähim võimalike hulgast

Wiktionary:
1. the lowest limit.
We prefer candidates with a minimum of 4 years experience in the field.
We need a minimum of three staff members on duty at all time.
2. the smallest amount
He always tries to get away with doing the minimum.
Please keep noise to a minimum after 11 o'clock


(1b) matemaatikas:
osaliselt järjestatud hulga element m,
mille korral y < m ei kehti ühegi teise elemendiga y ;
(märk "<" tähistab siin järjestust);
miinimume võib hulgas olla mitu
=
the smallest value that can be possible in a given set, function, or any other mathematical set of values
vt ka:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxima_and_minima
https://mathworld.wolfram.com/Minimum.html
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Maximum_and_minimum_points

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!