match (1)

vastavust otsima; ühtivat otsima; passitama; ühtivus

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary,, verb:
3. (transitive) to make a successful match or pairing
Wiktionary, noun:
7. equivalence; a state of correspondence

biomeetrias
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusotsus, mis teatab, et biomeetriateimik(ud)
ja biomeetriaetalon on pärit ühest ja samast allikast
Märkus 1 Ajalooliselt on sõna match kasutatud verbina,
mis näitab võrdluse ja otsustuse toimingut.
Et match on võrdlusprotsessist tulenev otsus,
on ta kasutamine verbina ebasoovitatav ja eelistatv on compare.
= comparison decision stating that the biometric probe(s) and the biometric reference are from the same source
Note. Historically, the word match has been used as a verb to indicate the act of comparison and decision making. As ‘match’ is the decision coming out of the comparison process, its use as a verb is deprecated in favour of compare.


ISO/IEC 19784-1:
esitatud biomeetrilise proovi üks-ühega võrdlemine
üheainsa biomeetrilise etalonmalliga ja
nende sarnasuse hindestamine
= one-to-one process of comparing a submitted biometric sample against a single biometric reference template and scoring the level of similarity

ISO/IEC 24713-2:
biomeetrilistest proovidest tuletatud biomeetriaandmete
võrdlemine varemsalvestatud malli(de)ga ja
sarnasustaseme hindestamine
= process of comparing (a) biometric sample(s) against (a) previously stored template(s) and scoring the level of similarity

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_726

vt ka
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivus

Toimub laadimine

match (1)

vastavust otsima; ühtivat otsima; passitama; ühtivus

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary,, verb:
3. (transitive) to make a successful match or pairing
Wiktionary, noun:
7. equivalence; a state of correspondence

biomeetrias
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusotsus, mis teatab, et biomeetriateimik(ud)
ja biomeetriaetalon on pärit ühest ja samast allikast
Märkus 1 Ajalooliselt on sõna match kasutatud verbina,
mis näitab võrdluse ja otsustuse toimingut.
Et match on võrdlusprotsessist tulenev otsus,
on ta kasutamine verbina ebasoovitatav ja eelistatv on compare.
= comparison decision stating that the biometric probe(s) and the biometric reference are from the same source
Note. Historically, the word match has been used as a verb to indicate the act of comparison and decision making. As ‘match’ is the decision coming out of the comparison process, its use as a verb is deprecated in favour of compare.


ISO/IEC 19784-1:
esitatud biomeetrilise proovi üks-ühega võrdlemine
üheainsa biomeetrilise etalonmalliga ja
nende sarnasuse hindestamine
= one-to-one process of comparing a submitted biometric sample against a single biometric reference template and scoring the level of similarity

ISO/IEC 24713-2:
biomeetrilistest proovidest tuletatud biomeetriaandmete
võrdlemine varemsalvestatud malli(de)ga ja
sarnasustaseme hindestamine
= process of comparing (a) biometric sample(s) against (a) previously stored template(s) and scoring the level of similarity

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_726

vt ka
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivus

Palun oodake...

Tõrge

match (1)

vastavust otsima; ühtivat otsima; passitama; ühtivus

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary,, verb:
3. (transitive) to make a successful match or pairing
Wiktionary, noun:
7. equivalence; a state of correspondence

biomeetrias
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusotsus, mis teatab, et biomeetriateimik(ud)
ja biomeetriaetalon on pärit ühest ja samast allikast
Märkus 1 Ajalooliselt on sõna match kasutatud verbina,
mis näitab võrdluse ja otsustuse toimingut.
Et match on võrdlusprotsessist tulenev otsus,
on ta kasutamine verbina ebasoovitatav ja eelistatv on compare.
= comparison decision stating that the biometric probe(s) and the biometric reference are from the same source
Note. Historically, the word match has been used as a verb to indicate the act of comparison and decision making. As ‘match’ is the decision coming out of the comparison process, its use as a verb is deprecated in favour of compare.


ISO/IEC 19784-1:
esitatud biomeetrilise proovi üks-ühega võrdlemine
üheainsa biomeetrilise etalonmalliga ja
nende sarnasuse hindestamine
= one-to-one process of comparing a submitted biometric sample against a single biometric reference template and scoring the level of similarity

ISO/IEC 24713-2:
biomeetrilistest proovidest tuletatud biomeetriaandmete
võrdlemine varemsalvestatud malli(de)ga ja
sarnasustaseme hindestamine
= process of comparing (a) biometric sample(s) against (a) previously stored template(s) and scoring the level of similarity

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_726

vt ka
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!