mode (3)

tüübiprofiil

DEPRECATED: biometric (noun)

olemus
biomeetrias, ISO/IEC 2382-37:
biomeetriku tüübi, anduri tüübi ja töötlusmeetodi kombinatsioon
Märkus 1. Töötlusalgoritm võib sisaldada mitut meetodit ja nende üksikasjad ei tarvitse olla ilmsed, seetõttu eeldatakse, et biomeetriasüsteem kasutab üht töötlusmeetodit, kui pole spetsifitseeritud teisiti.
Märkus 2. Anduri, töötlusmeetodi või biomeetriku üksiktüüp sõltub tavast. Näiteks on praeguse tava jägi eri sõrmede papillaarmustrid üksainus biomeetrikutüüp, st sõrmejälg. Andurite puhul loetakse infrapunaribal põhinevad ja nähtaval valgusel põhinevad andurid eri tüüpideks, kuid nähtava valguse omad loetakse üheks tüübiks, ehkki nende sagedusriba vastab punasele, rohelisele või sinisele.
= combination of a biometric characteristic type, a sensor type and a processing method
Note 1. The processing algorithm may contain multiple methods, details of which may not be externally apparent. Thus a biometric system is considered as using one processing method, until it is otherwise specified.
Note 2. Determining what constitutes a single type of sensor, processing method or biometric characteristic will depend on convention. For example, current convention is that images of ridge patterns from both thumbs and fingers represent a single biometric characteristic type, i.e. fingerprints. With respect to sensors, infrared and optical bandwidth sensors are considered different types, but optical bandwidth sensors are considered a single type despite imaging red, green and blue bandwidths.

Toimub laadimine

mode (3)

tüübiprofiil

DEPRECATED: biometric (noun)

olemus
biomeetrias, ISO/IEC 2382-37:
biomeetriku tüübi, anduri tüübi ja töötlusmeetodi kombinatsioon
Märkus 1. Töötlusalgoritm võib sisaldada mitut meetodit ja nende üksikasjad ei tarvitse olla ilmsed, seetõttu eeldatakse, et biomeetriasüsteem kasutab üht töötlusmeetodit, kui pole spetsifitseeritud teisiti.
Märkus 2. Anduri, töötlusmeetodi või biomeetriku üksiktüüp sõltub tavast. Näiteks on praeguse tava jägi eri sõrmede papillaarmustrid üksainus biomeetrikutüüp, st sõrmejälg. Andurite puhul loetakse infrapunaribal põhinevad ja nähtaval valgusel põhinevad andurid eri tüüpideks, kuid nähtava valguse omad loetakse üheks tüübiks, ehkki nende sagedusriba vastab punasele, rohelisele või sinisele.
= combination of a biometric characteristic type, a sensor type and a processing method
Note 1. The processing algorithm may contain multiple methods, details of which may not be externally apparent. Thus a biometric system is considered as using one processing method, until it is otherwise specified.
Note 2. Determining what constitutes a single type of sensor, processing method or biometric characteristic will depend on convention. For example, current convention is that images of ridge patterns from both thumbs and fingers represent a single biometric characteristic type, i.e. fingerprints. With respect to sensors, infrared and optical bandwidth sensors are considered different types, but optical bandwidth sensors are considered a single type despite imaging red, green and blue bandwidths.

Palun oodake...

Tõrge

mode (3)

tüübiprofiil

DEPRECATED: biometric (noun)

olemus
biomeetrias, ISO/IEC 2382-37:
biomeetriku tüübi, anduri tüübi ja töötlusmeetodi kombinatsioon
Märkus 1. Töötlusalgoritm võib sisaldada mitut meetodit ja nende üksikasjad ei tarvitse olla ilmsed, seetõttu eeldatakse, et biomeetriasüsteem kasutab üht töötlusmeetodit, kui pole spetsifitseeritud teisiti.
Märkus 2. Anduri, töötlusmeetodi või biomeetriku üksiktüüp sõltub tavast. Näiteks on praeguse tava jägi eri sõrmede papillaarmustrid üksainus biomeetrikutüüp, st sõrmejälg. Andurite puhul loetakse infrapunaribal põhinevad ja nähtaval valgusel põhinevad andurid eri tüüpideks, kuid nähtava valguse omad loetakse üheks tüübiks, ehkki nende sagedusriba vastab punasele, rohelisele või sinisele.
= combination of a biometric characteristic type, a sensor type and a processing method
Note 1. The processing algorithm may contain multiple methods, details of which may not be externally apparent. Thus a biometric system is considered as using one processing method, until it is otherwise specified.
Note 2. Determining what constitutes a single type of sensor, processing method or biometric characteristic will depend on convention. For example, current convention is that images of ridge patterns from both thumbs and fingers represent a single biometric characteristic type, i.e. fingerprints. With respect to sensors, infrared and optical bandwidth sensors are considered different types, but optical bandwidth sensors are considered a single type despite imaging red, green and blue bandwidths.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!