multibiometric

multibiomeetriline

olemus
ISO/IEC TR 24722:
mitut liiki biomeetriat kasutav, võimaldades neid kombineerida
kujutise, erisuse, skoori ja/või otsustuse tasemel;
alaliigid on mitmetüübiline, mitmeteisendiline, mitmeanduriline, mitmealgoritmiline, mitmekontaktiline
= uses multiple biometrics that can be combined at image, feature, score and/or decision level
Note. Multibiometric has five distinct subcategories: multi-characteristic-type, multiinstance, multisensorial, multialgorithmic and multipresentation


ISO/IEC 2382-37:
mitmel biomeetrikutüübil põhinev
Näide: biomeetriasüsteem, mis põhineb kahel või enamal biomeetrikutüübil, näiteks järgmiste hulgast: nägu, hääl, sõrm, iiris, retiina, käe geomeetria, allkiri/märk, klahvivajutus, huulte liikumine, kõnnak, veen, DNH, kõrv, jalg, lõhn vms
= based on multiple types of biometric characteristics
Example: A biometric system that is based on two or more biometric characteristic types such as two or
more of face, voice, finger, iris, retina, hand geometry, signature/sign, keystroke, lip movement, gait, vein, DNA, ear, foot, scent, etc.


ülevaateid
https://research.ijcaonline.org/volume43/number15/pxc3878612.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/159622494.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.414.7192&rep=rep1&type=pdf

https://www.amazon.com/Handbook-Multibiometrics-International-Biometrics-Arun/dp/0387222960?asin=0387222960&revisionId=&format=4&depth=1

https://www.cambridge.org/core/books/multibiometrics-for-human-identification/969C63FA572C1F0FDC3A498C5C85E8ED

vt ka
- multibiomeetria
- multibiomeetriline protsess

Toimub laadimine

multibiometric

multibiomeetriline

olemus
ISO/IEC TR 24722:
mitut liiki biomeetriat kasutav, võimaldades neid kombineerida
kujutise, erisuse, skoori ja/või otsustuse tasemel;
alaliigid on mitmetüübiline, mitmeteisendiline, mitmeanduriline, mitmealgoritmiline, mitmekontaktiline
= uses multiple biometrics that can be combined at image, feature, score and/or decision level
Note. Multibiometric has five distinct subcategories: multi-characteristic-type, multiinstance, multisensorial, multialgorithmic and multipresentation


ISO/IEC 2382-37:
mitmel biomeetrikutüübil põhinev
Näide: biomeetriasüsteem, mis põhineb kahel või enamal biomeetrikutüübil, näiteks järgmiste hulgast: nägu, hääl, sõrm, iiris, retiina, käe geomeetria, allkiri/märk, klahvivajutus, huulte liikumine, kõnnak, veen, DNH, kõrv, jalg, lõhn vms
= based on multiple types of biometric characteristics
Example: A biometric system that is based on two or more biometric characteristic types such as two or
more of face, voice, finger, iris, retina, hand geometry, signature/sign, keystroke, lip movement, gait, vein, DNA, ear, foot, scent, etc.


ülevaateid
https://research.ijcaonline.org/volume43/number15/pxc3878612.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/159622494.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.414.7192&rep=rep1&type=pdf

https://www.amazon.com/Handbook-Multibiometrics-International-Biometrics-Arun/dp/0387222960?asin=0387222960&revisionId=&format=4&depth=1

https://www.cambridge.org/core/books/multibiometrics-for-human-identification/969C63FA572C1F0FDC3A498C5C85E8ED

vt ka
- multibiomeetria
- multibiomeetriline protsess

Palun oodake...

Tõrge

multibiometric

multibiomeetriline

olemus
ISO/IEC TR 24722:
mitut liiki biomeetriat kasutav, võimaldades neid kombineerida
kujutise, erisuse, skoori ja/või otsustuse tasemel;
alaliigid on mitmetüübiline, mitmeteisendiline, mitmeanduriline, mitmealgoritmiline, mitmekontaktiline
= uses multiple biometrics that can be combined at image, feature, score and/or decision level
Note. Multibiometric has five distinct subcategories: multi-characteristic-type, multiinstance, multisensorial, multialgorithmic and multipresentation


ISO/IEC 2382-37:
mitmel biomeetrikutüübil põhinev
Näide: biomeetriasüsteem, mis põhineb kahel või enamal biomeetrikutüübil, näiteks järgmiste hulgast: nägu, hääl, sõrm, iiris, retiina, käe geomeetria, allkiri/märk, klahvivajutus, huulte liikumine, kõnnak, veen, DNH, kõrv, jalg, lõhn vms
= based on multiple types of biometric characteristics
Example: A biometric system that is based on two or more biometric characteristic types such as two or
more of face, voice, finger, iris, retina, hand geometry, signature/sign, keystroke, lip movement, gait, vein, DNA, ear, foot, scent, etc.


ülevaateid
https://research.ijcaonline.org/volume43/number15/pxc3878612.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/159622494.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.414.7192&rep=rep1&type=pdf

https://www.amazon.com/Handbook-Multibiometrics-International-Biometrics-Arun/dp/0387222960?asin=0387222960&revisionId=&format=4&depth=1

https://www.cambridge.org/core/books/multibiometrics-for-human-identification/969C63FA572C1F0FDC3A498C5C85E8ED

vt ka
- multibiomeetria
- multibiomeetriline protsess

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!