AKIT
English Eesti

multialgorithmic

mitmealgoritmiline

olemus
mitut algoritmi kasutav või võimaldav

Wiktionary:
of or pertaining to more than one algorithm

näide
ISO/IEC TR 24722:
sama biomeetrilise proovi töötluseks
mitut algoritmi kasutav
=
using multiple algorithms for processing the same biometric sample