AKIT
English Eesti

algorithm

algoritm

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382 jm:
täpselt määratletud reeglite
lõplik korrastatud kogum
ülesande lahendamiseks

ISO 16609:
spetsifitseeritud matemaatiline
arvutusprotsess või reeglistik,
mille järgimine annab
ettekirjutatud tulemuse

ISO 9564:
selgelt spetsifitseeritud
matemaatiline arvutusprotsess

ISO/IEC 17462 jt:
andmete loogilise esituse
teisendusreeglistik

ISO/IEC 19794:
lõpliku arvu sammudega käsujada,
mis ütleb biomeetriasüsteemile,
kuidas probleemi lahendada:
enamasti otsustamiseks,
kas biomeetriline proov
ühtub biomeetrilise malliga

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=40GHilyDwpc

https://www.youtube.com/watch?v=XdQteAartTQ

https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm

https://www.c-programming-simple-steps.com/algorithm-examples.html

http://personal.denison.edu/~havill/algorithmics/algs.html

https://cs.nju.edu.cn/algorithm/slides/01.pdf

https://everythingcomputerscience.com/algorithms/Algorithm_Analysis.html

https://cs.lmu.edu/~ray/notes/alganalysis/

https://discrete.gr/complexity/

http://aofa.cs.princeton.edu/home/

vt ka
- algoritmiline keerukus
- asümmeetriline krüptoalgoritm
- biomeetriaalgoritm
- deformeeritav algoritm
- dekrüpteerimisalgoritm
- Eukleidese algoritm
- Eukleidese laiendalgoritm
- krüpteerimisalgoritm
- krüptoalgoritm
- liigitusalgoritm
- Luhn'i algoritm
- MAC algoritm
- Melbourne'i segu algoritm
- mitmealgoritmiline
- NSA kolmandat tüüpi algoritm, NSA-3-algoritm
- NSA neljandat tüüpi algoritm, NSA-4-algoritm
- privaatvõtmealgoritm
- Rijnadaeli algoritm
- signatuuri verifitseerimise algoritm
- signeerimise algoritm
- sõnumiautentimiskoodi algoritm
- turvaline räsialgoritm
- valmendusalgoritm
- väänatav algoritm