AKIT
English Eesti

extended Euclidean algorithm

Eukleidese laiendalgoritm