AKIT
English Eesti

Euclidean algorithm

Eukleidese algoritm

olemus
rekursiivne algoritm kahe arvu suurima ühisteguri leidmiseks kahe omaduse põhjal:
-- kui arvud on võrdsed, siis nad on ühtlasi võrdsed ka suurima ühisteguriga
-- suurim ühistegur ei muutu, kui suurem arv asendada suurema ja väiksema arvu vahega

täpsemalt
http://webspace.ship.edu/jehamb/s08/320/The%20Euclidean%20Algorithm.ppt

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/the-euclidean-algorithm

http://mathworld.wolfram.com/EuclideanAlgorithm.html

vt ka
- Ekleidese laiendalgoritm