AKIT
English Eesti

greatest common divisor

suurim ühistegur

olemus
naturaalarvude a ja b suurim ühistegur on
suurim naturaalarv c, millega a ja b jaguvad jäägita

laiendusi
- on laiendatud ka täisarvudele ja polünoomidele
- laiendub ka arvude ja polünoomide hulkadele:
hulga suurim ühistegur on
suurim arv või suurima astmega polünoom,
millega jaguvad
kõik selle hulga arvud või polünoomid

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/GreatestCommonDivisor.html

http://www.cse.unt.edu/~tarau/teaching/PP/NumberTheoretical/GCD/Greatest%20common%20divisor.pdf

vt ka
- Eukleidese algoritm
- Eukleidese laiendalgoritm
- tegurduskrüptograafia