generalization tree

üldistuspuu

olemus
Wikipedia:
mitu eriklassifikaatorit võivad viidata samale üldklassifikaatorile, moodustades üldistuspuu, kus üldklassifikaator sisaldab kõigi erivariantide ühiseid tunnuseid
several specialized classifiers may point to the same general classifier, forming a generalization tree, where the general classifer contains common features shared by all the specialized versions

näiteid
Job attribute generalization tree:
https://www.researchgate.net/publication/363736467/figure/fig2/AS:11431281085648832@1663816129842/Job-attribute-generalization-tree.png

Toimub laadimine

generalization tree

üldistuspuu

olemus
Wikipedia:
mitu eriklassifikaatorit võivad viidata samale üldklassifikaatorile, moodustades üldistuspuu, kus üldklassifikaator sisaldab kõigi erivariantide ühiseid tunnuseid
several specialized classifiers may point to the same general classifier, forming a generalization tree, where the general classifer contains common features shared by all the specialized versions

näiteid
Job attribute generalization tree:
https://www.researchgate.net/publication/363736467/figure/fig2/AS:11431281085648832@1663816129842/Job-attribute-generalization-tree.png

Palun oodake...

Tõrge

generalization tree

üldistuspuu

olemus
Wikipedia:
mitu eriklassifikaatorit võivad viidata samale üldklassifikaatorile, moodustades üldistuspuu, kus üldklassifikaator sisaldab kõigi erivariantide ühiseid tunnuseid
several specialized classifiers may point to the same general classifier, forming a generalization tree, where the general classifer contains common features shared by all the specialized versions

näiteid
Job attribute generalization tree:
https://www.researchgate.net/publication/363736467/figure/fig2/AS:11431281085648832@1663816129842/Job-attribute-generalization-tree.png

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!