GHS (1)

GHS

( = Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals,
Ühtne ülemaailmne kemikaalide
klassifitseerimise ja märgistamise süsteem)

olemus
liigitab ja määratleb kemikaalidest tulenevad ohud ning
nende spetsifitseerimise (sealhulgas ohutuskaardina)
ja märgistuse
=
an internationally agreed-upon system for the classification and labeling of chemicals

kaassüsteem
transportimisel rakendatakse ADR liigitust ja märgistust

ülevaateid
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.353.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2008:353:TOC

https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicals

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_pictograms

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_statements

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements

täistekst
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/English/ST_SG_AC10_30_Rev7e.pdf

märgistus
- signaalsõna Danger (Oht) või Warning (Ettevaatust)
- piktogramm
- ohumäärang

ghs1.png
ghs-2.png

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11014:ed-1:v1:en

Toimub laadimine

GHS (1)

GHS

( = Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals,
Ühtne ülemaailmne kemikaalide
klassifitseerimise ja märgistamise süsteem)

olemus
liigitab ja määratleb kemikaalidest tulenevad ohud ning
nende spetsifitseerimise (sealhulgas ohutuskaardina)
ja märgistuse
=
an internationally agreed-upon system for the classification and labeling of chemicals

kaassüsteem
transportimisel rakendatakse ADR liigitust ja märgistust

ülevaateid
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.353.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2008:353:TOC

https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicals

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_pictograms

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_statements

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements

täistekst
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/English/ST_SG_AC10_30_Rev7e.pdf

märgistus
- signaalsõna Danger (Oht) või Warning (Ettevaatust)
- piktogramm
- ohumäärang

ghs1.png
ghs-2.png

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11014:ed-1:v1:en

Palun oodake...

Tõrge

GHS (1)

GHS

( = Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals,
Ühtne ülemaailmne kemikaalide
klassifitseerimise ja märgistamise süsteem)

olemus
liigitab ja määratleb kemikaalidest tulenevad ohud ning
nende spetsifitseerimise (sealhulgas ohutuskaardina)
ja märgistuse
=
an internationally agreed-upon system for the classification and labeling of chemicals

kaassüsteem
transportimisel rakendatakse ADR liigitust ja märgistust

ülevaateid
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.353.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2008:353:TOC

https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicals

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_pictograms

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_statements

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements

täistekst
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/English/ST_SG_AC10_30_Rev7e.pdf

märgistus
- signaalsõna Danger (Oht) või Warning (Ettevaatust)
- piktogramm
- ohumäärang

ghs1.png
ghs-2.png

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11014:ed-1:v1:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!