AKIT
English Eesti

degree of a polynomial

polünoomi järk, polünoomi aste

olemus
polünoomi monoomide suurim järk

näiteid
https://www.lsco.edu/learningcenter/Terminology-of-Polynomial-Expressions.pdf

https://www.mathsisfun.com/algebra/degree-expression.html

https://www.varsitytutors.com/algebra_1-help/how-to-find-the-degree-of-a-polynomial

järgupõhised nimetused
- lineaarpolünoom (esimest järku)
- ruutpolünoom (teist järku)
- kuuppolünoom (kolmandat järku)
- neljandat järku polünoom jne

vt ka
- järk (2)
- monoom, järk