domain (1)

valdkond; vald; valdus (1)

olemus
sõltub kontekstist

näide
infoturbe rakendusvaldkond,
millel on oma spetsiifika: pangandus, tervishoid vm

Merriam-Webster:
1a: complete and absolute ownership of land
1b: land so owned
2: a territory over which dominion is exercised
3: a region distinctively marked by some physical feature
4: a sphere of knowledge, influence, or activity


application domain -- kasutusala, rakendusala
domain analysis -- valdkonna analüüs
domain design -- valdkonna projekteerimine
domain engineering -- valdkonnatehnika
domain engineering plan -- valdkonnatehnika plaan
domain identification -- valdkondade piiritlemine
domain layer -- valdkonnakiht
domain model -- valdkonna mudel
domain modeling -- valdkonna modelleerimine (UML)
domain object -- valdkonnaobjekt (UML)
domain specific language -- valdkonnaspetsiifiline keel, valdkonnakeel
domain testing -- ala testimine
eminent domain -- riigi võõrandamisõigus
frequency domain -- sagedusvald
public domain --
-- avalik omand, riiklik omand; riigimaa; üldkasutatav, vaba-
public-domain software -- avalik tarkvara
stability domain -- stabiilsuspiirkond
time domain -- ajavald

vt ka
- ainevaldkond
- ala
- tegevusvaldkond
- valdus (2)

Toimub laadimine

domain (1)

valdkond; vald; valdus (1)

olemus
sõltub kontekstist

näide
infoturbe rakendusvaldkond,
millel on oma spetsiifika: pangandus, tervishoid vm

Merriam-Webster:
1a: complete and absolute ownership of land
1b: land so owned
2: a territory over which dominion is exercised
3: a region distinctively marked by some physical feature
4: a sphere of knowledge, influence, or activity


application domain -- kasutusala, rakendusala
domain analysis -- valdkonna analüüs
domain design -- valdkonna projekteerimine
domain engineering -- valdkonnatehnika
domain engineering plan -- valdkonnatehnika plaan
domain identification -- valdkondade piiritlemine
domain layer -- valdkonnakiht
domain model -- valdkonna mudel
domain modeling -- valdkonna modelleerimine (UML)
domain object -- valdkonnaobjekt (UML)
domain specific language -- valdkonnaspetsiifiline keel, valdkonnakeel
domain testing -- ala testimine
eminent domain -- riigi võõrandamisõigus
frequency domain -- sagedusvald
public domain --
-- avalik omand, riiklik omand; riigimaa; üldkasutatav, vaba-
public-domain software -- avalik tarkvara
stability domain -- stabiilsuspiirkond
time domain -- ajavald

vt ka
- ainevaldkond
- ala
- tegevusvaldkond
- valdus (2)

Palun oodake...

Tõrge

domain (1)

valdkond; vald; valdus (1)

olemus
sõltub kontekstist

näide
infoturbe rakendusvaldkond,
millel on oma spetsiifika: pangandus, tervishoid vm

Merriam-Webster:
1a: complete and absolute ownership of land
1b: land so owned
2: a territory over which dominion is exercised
3: a region distinctively marked by some physical feature
4: a sphere of knowledge, influence, or activity


application domain -- kasutusala, rakendusala
domain analysis -- valdkonna analüüs
domain design -- valdkonna projekteerimine
domain engineering -- valdkonnatehnika
domain engineering plan -- valdkonnatehnika plaan
domain identification -- valdkondade piiritlemine
domain layer -- valdkonnakiht
domain model -- valdkonna mudel
domain modeling -- valdkonna modelleerimine (UML)
domain object -- valdkonnaobjekt (UML)
domain specific language -- valdkonnaspetsiifiline keel, valdkonnakeel
domain testing -- ala testimine
eminent domain -- riigi võõrandamisõigus
frequency domain -- sagedusvald
public domain --
-- avalik omand, riiklik omand; riigimaa; üldkasutatav, vaba-
public-domain software -- avalik tarkvara
stability domain -- stabiilsuspiirkond
time domain -- ajavald

vt ka
- ainevaldkond
- ala
- tegevusvaldkond
- valdus (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!