AKIT
English Eesti

information security (2)

infoturve

Õ:turve - turbe; liitsõnades infoturbe-; "turb" on omadussõna (= turvaline); infoturve pole andmekaitse, seega on "andmeturbeks" nimetamine tugevalt eksitav

(a) riskihalduslik tegevus teabe turvalisuse säilitamiseks vastavalt organisatsiooni tegevuse eesmärkidele, sealhulgas ka andmekaitse realiseerimise vahendina

ISO/IEC27000: teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilitamine; võivad tulla arvesse veel muud omadused, näiteks autentsus, jälitatavus, salgamatus ja usaldatavus

(b) teabe turvalisust käsitlev distsipliin

ajalugu
https://isechist.linndom.net/

https://blog.mesltd.ca/a-history-of-information-security-from-past-to-present

https://study.com/academy/lesson/history-of-information-security.html

https://www.ifsecglobal.com/cyber-security/a-history-of-information-security/

https://users.cs.cf.ac.uk/Y.V.Cherdantseva/LectureEvolutionInfoSecGOALS.pdf

statistikat
https://hostingtribunal.com/blog/cybersecurity-statistics/

https://www.thesslstore.com/blog/80-eye-opening-cyber-security-statistics-for-2019/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/702074/Cyber_Security_Breaches_Survey_2018_-_Main_Report.pdf

https://www.ru.nl/publish/pages/769526/p_sewuster_thesis.pdf

juhiseid
https://www.lynda.com/Security-tutorials/overview-IT-security-key-concepts/500548/542947-4.html

- ISMS

- standardipere 27000

- ISKE

http://www.iso27001security.com/html/others.html

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-33.pdf

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-12r1/sp800_12_r1_draft.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-27ra.pdf

https://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/1111138214_259146.pdf

vt ka
- andmekaitse
- andmete turve
- andmete turve teenusena
- arvutiturve
- astmeline turve
- avalik turve
- etalonturve
- füüsiline turve
- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturbe käigushoid
- Infoturbe Liiduamet (Saksamaa), BSI (2)
- infoturbe ökonoomia
- infoturbe Pareto reegel
- infoturbe sertifikaat
- infoturbe struktuur
- infoturbe valitsemine
- Infoturbe Ühiskriteeriumid, CC
- infoturbearhitektuur
- infoturbejuht (1)
- infoturbejuht (2)
- infoturbekava
- infoturbekeskus
- infoturbekoolitus
- infoturbelahendus
- infoturbetarnija
- infoturbeteenused
- infoturbetooted
- infoturbeülem
- infoturva-
- jätkusuutlikkuse turve
- kaabelduse turve
- kakspunktturve
- keelturve
- keskkonnast sõltuv turve
- keskkonnaturve
- kiirguseturve
- küberkaitse
- küberturbe arhitektuur
- küberturbe valitsemine
- küberturve (1)
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- lisandmooduliturve
- lisandturve
- loogiline turve
- lõppseadmeturve
- läbiv turve
- netiturve
- operatsiooniturve
- optiline turve
- perimeetri turve
- personaliturve
- pilveturve
- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- rakenduse turbehalduse protsess
- regionaalne infoturbekeskus
- ründav turve
- side turve
- sideturve
- sissekavandatud turve
- sisseprojekteeritud turve
- talletuse turve
- teabe turvalisus
- tehniline turve
- traadita andmeside turve
- turbe tasuvusanalüüs
- turbe tehnoloogia
- turbe teostuse standard
- turbeaste
- turbehaldus
- turbekeskus
- turbekiht
- turbemõõde
- turbemöödumatus
- turbepaik
- turbeplaan
- turbeta
- turbetarnija
- turbetasand
- turbetugevus
- turbevahendid
- turbevalitsemine
- turva-
- turve
- turve teenusena
- vahenditurve
- varjamisega turve
- võrguturbe etalon
- võrguturve
- ühiskonnaturbe karkass
- ühiskonnaturve