AKIT
English Eesti

data protection (1)

andmekaitse

Õ:(i) termini andmekaitse kasutamine infoturbe tähenduses on väär: organisatsioon rakendab infoturvet eelkõige oma sisemistel eesmärkidel ja tal võivad andmekaitsealased eesmärgid isegi puududa
(ii) andmekaitse on spetsiifiline valdkond, peamiselt juriidiline, seega mitte andmete turve infoturbe osana
(iii) "andmeturve" jms standardivälised moodustised hägustavad piiri kahe selgesti eri valdkonna ja kahe rahvusvaheliste standardite ja õigusaktidega määratletud eri mõistesüsteemi vahel

olemus
arvutites või muul viisil talletatavatele andmetele juurdepääsu reguleeriv õigusnorm ja selle rakendamine:
- on eri maades erinev, kuid enamasti suunatud
eelkõige teabe privaatsusele ja isikuandmete kaitsele
- andmekaitse tagamise üks vahendeid on ka infoturve

ISO 5127:
õiguslikud, halduslikud, tehnilised ja füüsilised abinõud,
millega vältida lubamatu juurdepääs andmetele ja
nende lubamatu kasutamine

ülevaateid
https://blogs.upm.es/sse/2016/11/01/privacy-vs-data-protection-vs-information-security/

https://www.admin.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/personnel/documents/corehr/arrangingaccess/Understanding_Data_Protection.pptx

https://www.oii.ox.ac.uk/archive/downloads/publications/Data_Protection_Principles_for_the_21st_Century.pdf

https://www.bc.net/sites/www.bc.net/files/bcnet/NewsEvents/ConferenceArchives/2016Slides/Tuesday-Day1/2016-Conference-Data-Privacy-And-Sovereignty-V001.pdf

https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-infographics-tools-more

https://content.next.westlaw.com/Document/I02064fbd1cb611e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html

https://amiltd.ie/wp-content/uploads/2015/05/The-ICO-Guide-to-Data-Protection.pdf

https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-handbook-unlocking-eu-general-data-protection-regulation

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_privacy

vt ka
- ajatundlik teave
- Andmekaitse Inspektsioon
- artikkel 12
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- intellektuaalomand
- isikuandmete kaitse seadus
- isiku eriandmed
- teabe privaatsus
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed
- tundlik teave