AKIT
English Eesti

Article 12

artikkel 12

olemus
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis:
- õigus privaatsuse, perekonna, kodu,
kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele
- õigus seaduse kaitsele selle puutumatuse meelevaldse rikkumise eest

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on prioriteetide järjestus teistsugune
- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu",
võrdle: privaatsus
- Eesti andmekaitseseadus vabastab ühe äritegevusala selle artikli järgimise kohustusest