AKIT
English Eesti

abusive content (1)

nurjatu sisu

kahjuliku sisu liik: õigus- või eetikanorme rikkuv materjal, näiteks pettuslik või pornograafiline