AKIT
English Eesti

abusive content (1)

nurjatu sisu

olemus
kahjuliku sisu liik:
õigus- või eetikanorme rikkuv materjal

näiteid
- pettuslik
- pornograafiline

vt ka
- ebaseaduslik sisu
- kahjulik sisu
- kahjursisu
- panikeeriv sisu
- rõve
- solvav sisu
- tülitav sisu
- õel sisu