AKIT
English Eesti

abusive content (1)

nurjatu sisu

olemus
kahjuliku sisu liik:
õigus- või eetikanorme rikkuv materjal

näiteid
- pettuslik
- pornograafiline

vt ka
- tülitav sisu