AKIT
English Eesti

authorized

volitatud; lubatav (1)

Õ:autoriseeritud on selles tähenduses väär

olemus
juhtkonna aktsepteeritav või
juhtkonnaga kokkulepitud,
organisatsiooni huvidele vastavana

vt ka
- lubatav (2)
- volitatud kasutaja