assessment centre*

hindamiskeskus

olemus
ISO/IEC 2382-36:
ametlikult määratud koht hindamiste tegemiseks, kuid mitte tingimata eranditult ainult selleks
Märkus 1. Hindamiskeskusel on personal, kelle kohus on hindamise läbiviimine ja turve. Hindamiskeskused on tihti, kuid mitte alati, eemal hindamisagentuurist ja on teise organisatsiooni osa.
Rangel hindamisel alluvad hindamiskeskused tavaliselt hindamisagentuuripoolsele kinnitusele ja seirele. Mõningaid hindamisi, eeskätt mitterangeid, võidakse teha väljaspool hindamiskeskusi.
=formally designated location where assessments are taken, not necessarily used exclusively for assessments
Note. An assessment centre has staff with responsibility for the conduct and security of the assessment. Assessment centres are often, but not always, remote from the assessment distributor and part of a different organization. In high-stakes assessment, centres are normally subject to the approval and monitoring of the assessment distributor. Some assessments, especially those which are low stakes, can be taken outside assessment centres.

Toimub laadimine

assessment centre*

hindamiskeskus

olemus
ISO/IEC 2382-36:
ametlikult määratud koht hindamiste tegemiseks, kuid mitte tingimata eranditult ainult selleks
Märkus 1. Hindamiskeskusel on personal, kelle kohus on hindamise läbiviimine ja turve. Hindamiskeskused on tihti, kuid mitte alati, eemal hindamisagentuurist ja on teise organisatsiooni osa.
Rangel hindamisel alluvad hindamiskeskused tavaliselt hindamisagentuuripoolsele kinnitusele ja seirele. Mõningaid hindamisi, eeskätt mitterangeid, võidakse teha väljaspool hindamiskeskusi.
=formally designated location where assessments are taken, not necessarily used exclusively for assessments
Note. An assessment centre has staff with responsibility for the conduct and security of the assessment. Assessment centres are often, but not always, remote from the assessment distributor and part of a different organization. In high-stakes assessment, centres are normally subject to the approval and monitoring of the assessment distributor. Some assessments, especially those which are low stakes, can be taken outside assessment centres.

Palun oodake...

Tõrge

assessment centre*

hindamiskeskus

olemus
ISO/IEC 2382-36:
ametlikult määratud koht hindamiste tegemiseks, kuid mitte tingimata eranditult ainult selleks
Märkus 1. Hindamiskeskusel on personal, kelle kohus on hindamise läbiviimine ja turve. Hindamiskeskused on tihti, kuid mitte alati, eemal hindamisagentuurist ja on teise organisatsiooni osa.
Rangel hindamisel alluvad hindamiskeskused tavaliselt hindamisagentuuripoolsele kinnitusele ja seirele. Mõningaid hindamisi, eeskätt mitterangeid, võidakse teha väljaspool hindamiskeskusi.
=formally designated location where assessments are taken, not necessarily used exclusively for assessments
Note. An assessment centre has staff with responsibility for the conduct and security of the assessment. Assessment centres are often, but not always, remote from the assessment distributor and part of a different organization. In high-stakes assessment, centres are normally subject to the approval and monitoring of the assessment distributor. Some assessments, especially those which are low stakes, can be taken outside assessment centres.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!