AKIT
English Eesti

anthropometric landmark code

antropomeetrilise orientiiri kood

olemus
ISO/IEC 19794:
kaheosaline kood, mis
üheselt määrab
antropomeetrilise orientiiri

vorming
A.B, väärtustega 0.0 kuni 16.16, kus
- A määrab (näo) piirkonna (nina, suu, vm)
- B määrab punkti selles piirkonnas

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-5:ed-2:v1:en