AKIT
English Eesti

all-around defense

ringkaitse (1)

olemus
sõjanduses või loomariigis:
jõudude paigutamine kaitstava ala kogu perimeetrile,
vältides avatud tiibu

vt ka
- ringkaitse (2)