AKIT
English Eesti

atomic (1)

atomaarne; jagamatu

sealhulgas

ISO/IEC 27041: ühtainsat ülesannet täitev; meetod kõigi kustutamata failide taasteks seadmelt saab olla atomaarne ainult siis, kui ta toetub ainult failisüsteemi metaandmete kasutamisele; kõigi kustutatud failide taaste meetod ei ole tõenäoliselt atomaarne, sest nõuab alammeetodeid failistruktuuride tuvastuseks ja ekstraktimiseks andmete hulgast faili sisu (.jpg, .png, .odt, XML vm) teadmise põhjal

vt ka
atomaarsus