AKIT
English Eesti

acceptance procedures

vastuvõtuprotseduurid

CC: protseduurid, mida järgitakse äsjaloodud või -muudetud konfiguratsioonielementide heakskiitmiseks hindamisobjekti osana või nende üleviimiseks elutsükli järgmisse sammu; neis piiritletakse vastuvõtu eest vastutavate isikute rollid ning vastuvõtukriteeriumid; vastuvõtmisi on mitu ja nad võivad kattuda:
- elemendi esmakordne vastuvõtmine konfiguratsioonihalduse süsteemi, sealhulgas teistelt valmistajatelt pärit komponentide integreerimine hindamisobjekti koostisse;
- konfiguratsioonielementide edenemine järgmisse elutsükli faasi hindamisobjekti ehitamise igas järgus (näiteks moodul, alamsüsteem, valmis hindamisobjekti kvaliteedikontroll);
- pärast konfiguratsioonielementide (näiteks hindamisobjekti osade või eeltoodete) viimist ühest arenduskohast teise;
- pärast hindamisobjekti kohaletoimetust tarbijale