AKIT
English Eesti

acceptance procedures

vastuvõtuprotseduurid

olemus
CC:
loodud või muudetud konfiguratsioonielementide
käsitluse protseduurid nende elementide (CI)
heakskiitmiseks hindamisobjekti (TOE) osana või
üleviimiseks elutsükli järgmisse sammu:
- piiritlevad vastuvõtu eest vastutavate isikute rollid
- piiritlevad vastuvõtukriteeriumid
CC, täpsustuseks:
vastuvõtmisi on mitu ja nad võivad kattuda:
(i) CI esmakordne vastuvõtmine
konfiguratsioonihalduse süsteemi, sealhulgas
mujalt pärit komponentide võtt TOE koostisse
(ii) elementide edenemisel järgmisse elutsükli faasi
TOE ehitamise igas järgus, näiteks
- moodulisse
- alamsüsteemi
- valmis TOE kvaliteedikontrolli
(iii) pärast CI-de (näiteks TOE osade või eeltoodete)
viimist ühest arenduskohast teise
(iv) pärast TOE kohaletoimetust tarbijale

vt ka
- vastuvõtutest