life cycle

elutsükkel

olemus
kontekstist sõltuv olemi ajaline järgustik
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle

ISO/IEC/IEEE 15288, 24765, ISO/IEC 12207, 22989:
süsteemi, toote, teenuse või muu tehisolemi
areng algatamisest kõrvaldamiseni
= evolution of a system, product, service, project or other human-made entity from conception through retirement

standardjärgud (ISO/IEC/IEEE 24748-1)
concept stage -- algatusjärk
development stage -- arendusjärk
production stage -- valmistusjärk
utilization stage -- kasutusjärk
support stage -- toejärk
retirement stage -- kõrvaldusjärk

standardprotsessid
(i) süsteemiprotsessid:
leppeprotsessid
--- hankimine
--- tarnimine
projektivõimaldus
--- elutsüklimudeli haldus
--- taristu haldus
--- projektiportfelli haldus
--- Inimressursihaldus
--- kvaliteedihaldus
projektiprotsessid
--- projekti plaanimine
--- projekti hindamine ja juhtimine
--- otsusehaldus
--- riskihaldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- teabehaldus
--- mõõtmine
tehnilised protsessid
--- huvipoolenõuete määratlemine
--- süsteeminõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- teostamine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
--- tarkvara installimine
--- tarkvara vastuvõtu toetamine
--- tarkvara käitus
--- tarkvara hooldus
--- tarkvara kõrvaldamine
(ii) tarkvaraprotsessid:
teostamine
--- teostusprotsess
--- nõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- detailprojekteerimine
--- konstrueerimine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
abiprotsessid
--- dokumentatsiooni haldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- kvaliteedi tagamine
--- verifitseerimine
--- valideerimine
--- läbivaatus
--- auditeerimine
--- probleemide lahendamine
taaskasutus
--- valdkonnatehnika protsess
--- taaskasutuse varade haldus
--- taaskasutuse kava haldus

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:12207:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15288

https://www.techstreet.com/standards/ieee-iso-iec-15289-2019?product_id=2008390

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-1:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-4:ed-1:v1:en

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus

- elutsükli mudel

- elutsükli määratlus

- nõrkuse elutsükkel

- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- süsteemiarenduse elutsükkel
- teabe elutsükli haldus

Toimub laadimine

life cycle

elutsükkel

olemus
kontekstist sõltuv olemi ajaline järgustik
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle

ISO/IEC/IEEE 15288, 24765, ISO/IEC 12207, 22989:
süsteemi, toote, teenuse või muu tehisolemi
areng algatamisest kõrvaldamiseni
= evolution of a system, product, service, project or other human-made entity from conception through retirement

standardjärgud (ISO/IEC/IEEE 24748-1)
concept stage -- algatusjärk
development stage -- arendusjärk
production stage -- valmistusjärk
utilization stage -- kasutusjärk
support stage -- toejärk
retirement stage -- kõrvaldusjärk

standardprotsessid
(i) süsteemiprotsessid:
leppeprotsessid
--- hankimine
--- tarnimine
projektivõimaldus
--- elutsüklimudeli haldus
--- taristu haldus
--- projektiportfelli haldus
--- Inimressursihaldus
--- kvaliteedihaldus
projektiprotsessid
--- projekti plaanimine
--- projekti hindamine ja juhtimine
--- otsusehaldus
--- riskihaldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- teabehaldus
--- mõõtmine
tehnilised protsessid
--- huvipoolenõuete määratlemine
--- süsteeminõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- teostamine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
--- tarkvara installimine
--- tarkvara vastuvõtu toetamine
--- tarkvara käitus
--- tarkvara hooldus
--- tarkvara kõrvaldamine
(ii) tarkvaraprotsessid:
teostamine
--- teostusprotsess
--- nõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- detailprojekteerimine
--- konstrueerimine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
abiprotsessid
--- dokumentatsiooni haldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- kvaliteedi tagamine
--- verifitseerimine
--- valideerimine
--- läbivaatus
--- auditeerimine
--- probleemide lahendamine
taaskasutus
--- valdkonnatehnika protsess
--- taaskasutuse varade haldus
--- taaskasutuse kava haldus

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:12207:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15288

https://www.techstreet.com/standards/ieee-iso-iec-15289-2019?product_id=2008390

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-1:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-4:ed-1:v1:en

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus

- elutsükli mudel

- elutsükli määratlus

- nõrkuse elutsükkel

- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- süsteemiarenduse elutsükkel
- teabe elutsükli haldus

Palun oodake...

Tõrge

life cycle

elutsükkel

olemus
kontekstist sõltuv olemi ajaline järgustik
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle

ISO/IEC/IEEE 15288, 24765, ISO/IEC 12207, 22989:
süsteemi, toote, teenuse või muu tehisolemi
areng algatamisest kõrvaldamiseni
= evolution of a system, product, service, project or other human-made entity from conception through retirement

standardjärgud (ISO/IEC/IEEE 24748-1)
concept stage -- algatusjärk
development stage -- arendusjärk
production stage -- valmistusjärk
utilization stage -- kasutusjärk
support stage -- toejärk
retirement stage -- kõrvaldusjärk

standardprotsessid
(i) süsteemiprotsessid:
leppeprotsessid
--- hankimine
--- tarnimine
projektivõimaldus
--- elutsüklimudeli haldus
--- taristu haldus
--- projektiportfelli haldus
--- Inimressursihaldus
--- kvaliteedihaldus
projektiprotsessid
--- projekti plaanimine
--- projekti hindamine ja juhtimine
--- otsusehaldus
--- riskihaldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- teabehaldus
--- mõõtmine
tehnilised protsessid
--- huvipoolenõuete määratlemine
--- süsteeminõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- teostamine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
--- tarkvara installimine
--- tarkvara vastuvõtu toetamine
--- tarkvara käitus
--- tarkvara hooldus
--- tarkvara kõrvaldamine
(ii) tarkvaraprotsessid:
teostamine
--- teostusprotsess
--- nõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- detailprojekteerimine
--- konstrueerimine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
abiprotsessid
--- dokumentatsiooni haldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- kvaliteedi tagamine
--- verifitseerimine
--- valideerimine
--- läbivaatus
--- auditeerimine
--- probleemide lahendamine
taaskasutus
--- valdkonnatehnika protsess
--- taaskasutuse varade haldus
--- taaskasutuse kava haldus

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:12207:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15288

https://www.techstreet.com/standards/ieee-iso-iec-15289-2019?product_id=2008390

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-1:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24748:-4:ed-1:v1:en

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus

- elutsükli mudel

- elutsükli määratlus

- nõrkuse elutsükkel

- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- süsteemiarenduse elutsükkel
- teabe elutsükli haldus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!