AKIT
English Eesti

life cycle

elutsükkel

olemus
ISO 21500: määratletud järgustik projekti algusest lõpuni

ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 15288 jt: süsteemi, toote, teenuse või muu tehisolemi areng algatamisest kõrvaldamiseni

CC jm: objekti (näiteks toote või süsteemi) ajas eksisteerimise järkude jada

standardjärgud (ISO/IEC TS 24748)
- algatusjärk (concept stage)
- arendusjärk (development stage)
- valmistusjärk (production stage)
- kasutusjärk (utilization stage)
- toejärk (support stage)
- kõrvaldusjärk (retirement stage)

standardprotsessid

(i) süsteemiprotsessid:
leppeprotsessid
--- hankimine
--- tarnimine
projektivõimaldus
--- elutsüklimudeli haldus
--- taristu haldus
--- projektiportfelli haldus
--- Inimressursihaldus
--- kvaliteedihaldus
projektiprotsessid
--- projekti plaanimine
--- projekti hindamine ja juhtimine
--- otsusehaldus
--- riskihaldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- teabehaldus
--- mõõtmine
tehnilised protsessid
--- huvipoolenõuete määratlemine
--- süsteeminõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- teostamine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
--- tarkvara installimine
--- tarkvara vastuvõtu toetamine
--- tarkvara käitus
--- tarkvara hooldus
--- tarkvara kõrvaldamine

(ii) tarkvaraprotsessid:
teostamine
--- teostusprotsess
--- nõuete analüüs
--- arhitektuuri projekteerimine
--- detailprojekteerimine
--- konstrueerimine
--- integratsioon
--- kvalifitseerimistestimine
abiprotsessid
--- dokumentatsiooni haldus
--- konfiguratsiooni haldus
--- kvaliteedi tagamine
--- verifitseerimine
--- valideerimine
--- läbivaatus
--- auditeerimine
--- probleemide lahendamine
taaskasutus
--- valdkonnatehnika protsess
--- taaskasutuse varade haldus
--- taaskasutuse kava haldus

standardid (EVS)
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-12207-2009-et.pdf
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-ieee-15288-2016-et.pdf
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-ieee-15289-2013-et.pdf
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-iec-tr-24748-1-2010-et-et.pdf

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus
- elutsükli mudel
- elutsükli määratlus
- nõrkuse elutsükkel
- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- süsteemiarenduse elutsükkel
- teabe elutsükli haldus