AKIT
English Eesti

life-cycle model

elutsükli mudel

olemus
ISO/IEC 12007 jt:
elutsüklisse puutuvate protsesside ja tegevuste karkass
- võib olla korraldatud järkudeks
- on üldine suhtluse ja mõistmise etalon

CC jm:
objekti elutsükli järkude ja nendevaheliste seoste, järkude järgnevuse kuju ja järkude üldiste karakteristikute kirjeldus, mida kasutatakse selle objekti elutsükli halduseks

näiteid
http://www.15288.com/stages.php

https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Life_Cycle_Process_Models:_Vee

https://www.slideshare.net/Stephennancy/phased-life-cycle-model

https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/ff90/8e6e2b930936aa4bad9621a85f2a0eb02c9f.pdf

https://www.slideshare.net/amrelsayedm/se18lec-02software-life-cycle-model

https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Educational%20Notes/STO-EN-SCI-276/EN-SCI-276-04.pdf