process (1)

protsess

olemus
(1a) üksteisest sõltuvate protseduuride jada, mis
tarbib ressursse (töötajate aega, seadmeid, energiat, raha)
ja muundab sisendolemid (andmed, materjali, detailid vm) ettemääratud väljundolemiteks, mis võivad olla
teiste protsesside sisendolemid;
tuleneb organisatsiooni tegevusest, tal on vastutav omanik,
ta sooritamiseks on määratud selged rollid ja kohustused
ning ta sooritus on mõõdetav

ISO/IEC 2382, ISO 9000, ISO 22300, ISO/IEC 27000,
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
sisendressursse tulemiteks muundavate omavahel seotud tegevuste kogum
(ISO/IEC 2382-36 Märkus 1: Protsessi sisendolemid on üldiselt teiste protsesside saadused.)
= set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs
(ISO/IEC 2382-36 Note. Inputs to a process are generally outputs of other processes.ISO/IEC 27041:
meetodi teostus operatsiooni(de)na

ISO/IEC 27043:
ühise sihiga ja ajaliselt piiratud tegevuste kogum
https://en.wikipedia.org/wiki/Process

(1b) täitmisel olev arvutiprogramm(iosa)
ISO/IEC 2382:
ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel
= the predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)

(1c) olekute või seisundite jada
Wiktionary, noun:
3. a path of succession of states through which a system passes
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_theory

process alignment -- protsesside kooskõla
process assessment -- protsesside hindamine
process assessment procedure -- protsessi hindamise protseduur
process assurance -- protsesside tagamine
process capability -- protsessi suutvus
process construct -- protsessitarind
process control -- protsessi juhtimine
process control record -- protsessi juhtimise andmik
process definition -- protsessi määratlemine
process deployment -- protsessi rakendamine
process engineer -- protsessiinsener
process establishment -- protsesside rajamine
process group -- protsessirühm
process implementation -- protsessi teostamine
process improvement -- protsesside täiustamine
process innovation -- protsessi uuendamine
process optimization -- protsessi optimeerimine
process outcome -- protsessi tulem
process purpose -- protsessi otstarve
process reference model -- protsessi(de) etalonmudel
process view -- protsessivaade

vt ka
- ametiprotsess
- biomeetriahõiveprotsess
- biomeetriaprotsess
- biomeetriavalmenduse protsess
- distsiplinaarprotsess
- elutsükkel
- jõudeprotsess
- juhuslik protsess
- kutseprotsess
- Markovi otsustusprotsess, MDP
- multibiomeetriline protsess
- privileegprotsess
- protsessijuhtimissüsteem
- protsessikaeve

- rakenduse turbehalduse protsess
- riskihalduse protsess
- süsteemiprotsess
- talitlusprotsess
- telgprotsess
- töö (1)
- töö (2)
- töö (3), talitlus
- tööprotsess
- varuprotsess
- äriprotsess

Toimub laadimine

process (1)

protsess

olemus
(1a) üksteisest sõltuvate protseduuride jada, mis
tarbib ressursse (töötajate aega, seadmeid, energiat, raha)
ja muundab sisendolemid (andmed, materjali, detailid vm) ettemääratud väljundolemiteks, mis võivad olla
teiste protsesside sisendolemid;
tuleneb organisatsiooni tegevusest, tal on vastutav omanik,
ta sooritamiseks on määratud selged rollid ja kohustused
ning ta sooritus on mõõdetav

ISO/IEC 2382, ISO 9000, ISO 22300, ISO/IEC 27000,
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
sisendressursse tulemiteks muundavate omavahel seotud tegevuste kogum
(ISO/IEC 2382-36 Märkus 1: Protsessi sisendolemid on üldiselt teiste protsesside saadused.)
= set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs
(ISO/IEC 2382-36 Note. Inputs to a process are generally outputs of other processes.ISO/IEC 27041:
meetodi teostus operatsiooni(de)na

ISO/IEC 27043:
ühise sihiga ja ajaliselt piiratud tegevuste kogum
https://en.wikipedia.org/wiki/Process

(1b) täitmisel olev arvutiprogramm(iosa)
ISO/IEC 2382:
ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel
= the predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)

(1c) olekute või seisundite jada
Wiktionary, noun:
3. a path of succession of states through which a system passes
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_theory

process alignment -- protsesside kooskõla
process assessment -- protsesside hindamine
process assessment procedure -- protsessi hindamise protseduur
process assurance -- protsesside tagamine
process capability -- protsessi suutvus
process construct -- protsessitarind
process control -- protsessi juhtimine
process control record -- protsessi juhtimise andmik
process definition -- protsessi määratlemine
process deployment -- protsessi rakendamine
process engineer -- protsessiinsener
process establishment -- protsesside rajamine
process group -- protsessirühm
process implementation -- protsessi teostamine
process improvement -- protsesside täiustamine
process innovation -- protsessi uuendamine
process optimization -- protsessi optimeerimine
process outcome -- protsessi tulem
process purpose -- protsessi otstarve
process reference model -- protsessi(de) etalonmudel
process view -- protsessivaade

vt ka
- ametiprotsess
- biomeetriahõiveprotsess
- biomeetriaprotsess
- biomeetriavalmenduse protsess
- distsiplinaarprotsess
- elutsükkel
- jõudeprotsess
- juhuslik protsess
- kutseprotsess
- Markovi otsustusprotsess, MDP
- multibiomeetriline protsess
- privileegprotsess
- protsessijuhtimissüsteem
- protsessikaeve

- rakenduse turbehalduse protsess
- riskihalduse protsess
- süsteemiprotsess
- talitlusprotsess
- telgprotsess
- töö (1)
- töö (2)
- töö (3), talitlus
- tööprotsess
- varuprotsess
- äriprotsess

Palun oodake...

Tõrge

process (1)

protsess

olemus
(1a) üksteisest sõltuvate protseduuride jada, mis
tarbib ressursse (töötajate aega, seadmeid, energiat, raha)
ja muundab sisendolemid (andmed, materjali, detailid vm) ettemääratud väljundolemiteks, mis võivad olla
teiste protsesside sisendolemid;
tuleneb organisatsiooni tegevusest, tal on vastutav omanik,
ta sooritamiseks on määratud selged rollid ja kohustused
ning ta sooritus on mõõdetav

ISO/IEC 2382, ISO 9000, ISO 22300, ISO/IEC 27000,
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
sisendressursse tulemiteks muundavate omavahel seotud tegevuste kogum
(ISO/IEC 2382-36 Märkus 1: Protsessi sisendolemid on üldiselt teiste protsesside saadused.)
= set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs
(ISO/IEC 2382-36 Note. Inputs to a process are generally outputs of other processes.ISO/IEC 27041:
meetodi teostus operatsiooni(de)na

ISO/IEC 27043:
ühise sihiga ja ajaliselt piiratud tegevuste kogum
https://en.wikipedia.org/wiki/Process

(1b) täitmisel olev arvutiprogramm(iosa)
ISO/IEC 2382:
ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel
= the predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)

(1c) olekute või seisundite jada
Wiktionary, noun:
3. a path of succession of states through which a system passes
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_theory

process alignment -- protsesside kooskõla
process assessment -- protsesside hindamine
process assessment procedure -- protsessi hindamise protseduur
process assurance -- protsesside tagamine
process capability -- protsessi suutvus
process construct -- protsessitarind
process control -- protsessi juhtimine
process control record -- protsessi juhtimise andmik
process definition -- protsessi määratlemine
process deployment -- protsessi rakendamine
process engineer -- protsessiinsener
process establishment -- protsesside rajamine
process group -- protsessirühm
process implementation -- protsessi teostamine
process improvement -- protsesside täiustamine
process innovation -- protsessi uuendamine
process optimization -- protsessi optimeerimine
process outcome -- protsessi tulem
process purpose -- protsessi otstarve
process reference model -- protsessi(de) etalonmudel
process view -- protsessivaade

vt ka
- ametiprotsess
- biomeetriahõiveprotsess
- biomeetriaprotsess
- biomeetriavalmenduse protsess
- distsiplinaarprotsess
- elutsükkel
- jõudeprotsess
- juhuslik protsess
- kutseprotsess
- Markovi otsustusprotsess, MDP
- multibiomeetriline protsess
- privileegprotsess
- protsessijuhtimissüsteem
- protsessikaeve

- rakenduse turbehalduse protsess
- riskihalduse protsess
- süsteemiprotsess
- talitlusprotsess
- telgprotsess
- töö (1)
- töö (2)
- töö (3), talitlus
- tööprotsess
- varuprotsess
- äriprotsess

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!