AKIT
English Eesti

business process (3)

talitlusprotsess

olemus
äriprotsessi analoog
mõnedes tehniliste süsteemide
käsitlustes ja tarkvaras

vt ka
- ametiprotsess
- ametitöö
- protsess
- telgprotsess
- töö (3), talitlus
- tööprotsess
- äriprotsess