biometric feature

biomeetriline tunnus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
arv või tunnusmärk, mis on ekstraktitud biomeetrilistest proovidest
ja mida kasutatakse võrdluseks
Märkus 1 Arvu- või tunnusekogum on biomeetriliste tunnuste ekstraktimise tulem.
Märkus 2 Seda terminit tuleks kasutada kooskõlas ta kasutamisega kujutuvastuse ja matemaatika alal.
Märkus 3 Tunnusekogumit võib lugeda ka töödeldud biomeetriliseks prooviks.
Märkus 4 Biomeetrilised tunnused võidakse võtta ka vahepealsest proovist.
Märkus 5 Biomeetriliste proovide filtrid ei ole biomeetrilised tunnused, kuid nende väljundandmed võivad olla. Seega näiteks omavektornäod ei ole biomeetrilised tunnused.
= number or label extracted from biometric samples and used for comparison
NOTE 1 Biometric features are the output of a completed biometric feature extraction.
NOTE 2 The use of this term should be consistent with its use by the pattern recognition and mathematics communities.
NOTE 3 A biometric feature set can also be considered a processed biometric sample.
NOTE 4 Biometric features may be extracted from an intermediate biometric sample.
NOTE 5 Filters applied to biometric samples are not themselves biometric features, however the output of the filter applied to these samples may be. Therefore, for example, eigenfaces are not biometric features.


ISO/IEC 19794-3, 24713-2:
valmendatud või vahepealsest biomeetrilisest proovist
ekstraktitud teabe matemaatilise teisendusega saadud
kokkuvõtlik esitus
=
concise representation of information extracted from an acquired or intermediate biometric sample by applying a mathematical transformation

ISO/IEC 24713:
biomeetrilise proovi eristav ja korratav näitaja,
mida saab talletada andmebaasis mallina
või võrrelda konkreetse malliga
=
distinctive and repeatable measures of the biometric sample which can be stored as a template in a database or compared with a specific template

ülevaateid
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.7176&rep=rep1&type=pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292116/

http://sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2006/adler-youmaran-loyka-2006-biometric-entropy.pdf

vt ka
- biomeetrik
- biomeetrikuisend
- biomeetriku tüüp
- biomeetriline erisusüksus

Toimub laadimine

biometric feature

biomeetriline tunnus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
arv või tunnusmärk, mis on ekstraktitud biomeetrilistest proovidest
ja mida kasutatakse võrdluseks
Märkus 1 Arvu- või tunnusekogum on biomeetriliste tunnuste ekstraktimise tulem.
Märkus 2 Seda terminit tuleks kasutada kooskõlas ta kasutamisega kujutuvastuse ja matemaatika alal.
Märkus 3 Tunnusekogumit võib lugeda ka töödeldud biomeetriliseks prooviks.
Märkus 4 Biomeetrilised tunnused võidakse võtta ka vahepealsest proovist.
Märkus 5 Biomeetriliste proovide filtrid ei ole biomeetrilised tunnused, kuid nende väljundandmed võivad olla. Seega näiteks omavektornäod ei ole biomeetrilised tunnused.
= number or label extracted from biometric samples and used for comparison
NOTE 1 Biometric features are the output of a completed biometric feature extraction.
NOTE 2 The use of this term should be consistent with its use by the pattern recognition and mathematics communities.
NOTE 3 A biometric feature set can also be considered a processed biometric sample.
NOTE 4 Biometric features may be extracted from an intermediate biometric sample.
NOTE 5 Filters applied to biometric samples are not themselves biometric features, however the output of the filter applied to these samples may be. Therefore, for example, eigenfaces are not biometric features.


ISO/IEC 19794-3, 24713-2:
valmendatud või vahepealsest biomeetrilisest proovist
ekstraktitud teabe matemaatilise teisendusega saadud
kokkuvõtlik esitus
=
concise representation of information extracted from an acquired or intermediate biometric sample by applying a mathematical transformation

ISO/IEC 24713:
biomeetrilise proovi eristav ja korratav näitaja,
mida saab talletada andmebaasis mallina
või võrrelda konkreetse malliga
=
distinctive and repeatable measures of the biometric sample which can be stored as a template in a database or compared with a specific template

ülevaateid
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.7176&rep=rep1&type=pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292116/

http://sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2006/adler-youmaran-loyka-2006-biometric-entropy.pdf

vt ka
- biomeetrik
- biomeetrikuisend
- biomeetriku tüüp
- biomeetriline erisusüksus

Palun oodake...

Tõrge

biometric feature

biomeetriline tunnus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
arv või tunnusmärk, mis on ekstraktitud biomeetrilistest proovidest
ja mida kasutatakse võrdluseks
Märkus 1 Arvu- või tunnusekogum on biomeetriliste tunnuste ekstraktimise tulem.
Märkus 2 Seda terminit tuleks kasutada kooskõlas ta kasutamisega kujutuvastuse ja matemaatika alal.
Märkus 3 Tunnusekogumit võib lugeda ka töödeldud biomeetriliseks prooviks.
Märkus 4 Biomeetrilised tunnused võidakse võtta ka vahepealsest proovist.
Märkus 5 Biomeetriliste proovide filtrid ei ole biomeetrilised tunnused, kuid nende väljundandmed võivad olla. Seega näiteks omavektornäod ei ole biomeetrilised tunnused.
= number or label extracted from biometric samples and used for comparison
NOTE 1 Biometric features are the output of a completed biometric feature extraction.
NOTE 2 The use of this term should be consistent with its use by the pattern recognition and mathematics communities.
NOTE 3 A biometric feature set can also be considered a processed biometric sample.
NOTE 4 Biometric features may be extracted from an intermediate biometric sample.
NOTE 5 Filters applied to biometric samples are not themselves biometric features, however the output of the filter applied to these samples may be. Therefore, for example, eigenfaces are not biometric features.


ISO/IEC 19794-3, 24713-2:
valmendatud või vahepealsest biomeetrilisest proovist
ekstraktitud teabe matemaatilise teisendusega saadud
kokkuvõtlik esitus
=
concise representation of information extracted from an acquired or intermediate biometric sample by applying a mathematical transformation

ISO/IEC 24713:
biomeetrilise proovi eristav ja korratav näitaja,
mida saab talletada andmebaasis mallina
või võrrelda konkreetse malliga
=
distinctive and repeatable measures of the biometric sample which can be stored as a template in a database or compared with a specific template

ülevaateid
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.258.7176&rep=rep1&type=pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292116/

http://sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2006/adler-youmaran-loyka-2006-biometric-entropy.pdf

vt ka
- biomeetrik
- biomeetrikuisend
- biomeetriku tüüp
- biomeetriline erisusüksus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!