AKIT
English Eesti

biometric characteristic

biomeetrik

Õ:inglise keeles ei tunnusta
osa standardeist (ISO/IEC 2382-37 jt)
selles tähenduses käibivat lühikuju biometric,
mis inglise keeles on eelkõige omadussõna

olemus
ISO/IEC 19792, 19784, 2382,
19794, 24713, TR 24741, 24745, 29109, 30124:
isiku
bioloogiline ja käitumislik karakteristik,
mida saab avastada ja
millest saab välja eraldada
eristatavad korratavad
biomeetrilised erisused
isikute automaatseks tuvastuseks, st
- kehaosa füüsiline omadus
- keha füsioloogiline protsess
- käitumislik protsess
- või nende suvaline kombinatsioon
- eristamine ei tarvitse tähendada individualiseerimist
- näiteks (ISO/IEC 2382:)
------ sõrme papillaarkurru struktuur
------ näo topograafia
------ näonaha tekstuur
------ käe topograafia
------ sõrme topograafia
------ iirise struktuur
------ käe veenistruktuur
------ peopesa kurrustiku struktuur
------ reetina muster
------ käsiallkirja dünaamika

ISO/TR 13569:
mõõdetav bioloogiline või käitumislik
karakteristik, mis
- usaldatavalt eristab üht isikut teisest
- on kasutatav
------ isiku identiteedi tuvastuseks või
------ väidetava identiteedi kontrolliks

ISO/IEC 24713:
mõõdetav füüsiline karakteristik
biomeetrialiikme
- identiteedi tuvastuseks või
- väidetava identiteedi kontrolliks

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/4599939/15/images/16/Ideal+Biometric+Characteristics.jpg

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Meka_James_Stephen/publication/235780059/figure/fig1/AS:299655943475200@1448454952091/Classification-of-Biometric-characteristics.png

https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/Security/guestslides/slides-biometric.pdf

http://bio-metrica.com/biometric-characteristics

https://www.ijsr.net/conf/NCKITE2015/100.pdf

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE10-02-07-61.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44684/Babich_Aleksandra.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219892/

https://www.ibeta.com/different-types-of-biometrics/

http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2009/zeszyt4/2009t4z4_01.pdf

https://www.bayometric.com/types-of-biometrics/

http://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol15-issue1/E01512229.pdf?id=7565

vt ka
- biomeetrikuteisend
- biomeetriku tüüp