AKIT
English Eesti

biometric characteristic

biomeetrik

Õ:inglise keeles ei tunnusta
osa standardeist (ISO/IEC 2382-37 jt)
selles tähenduses käibivat lühikuju biometric,
mis inglise keeles on eelkõige omadussõna

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
isiku bioloogiline ja käitumislik karakteristik,
mida saab avastada ja millest saab välja eraldada
eristatavad korratavad biomeetrilised erisused
isikute automaatseks tuvastuseks, näiteks
- sõrme papillaarkurru struktuur
- näo topograafia
- näonaha tekstuur
- käe topograafia
- sõrme topograafia
- iirise struktuur
- käe veenistruktuur
- peopesa kurrustiku struktuur
- reetina muster
- käsiallkirja dünaamika
=
biological and behavioural characteristic of an individual from which distinguishing, repeatable biometric features can be extracted for the purpose of biometric recognition
Examples of biometric characteristics are Galton ridge structure, face topography, facial skin texture, hand topography, finger topography, iris structure, vein structure of the hand, ridge structure of the palm, retinal pattern, handwritten signature dynamics, etc.


ISO/IEC 24713:
mõõdetav füüsiline karakteristik
biomeetrialiikme
identiteedi tuvastuseks või
väidetava identiteedi kontrolliks
=
measurable, physical characteristic or personal behavioural trait used to recognize the identity, or verify the claimed identity, of an enrolee

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/4599939/15/images/16/Ideal+Biometric+Characteristics.jpg

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Meka_James_Stephen/publication/235780059/figure/fig1/AS:299655943475200@1448454952091/Classification-of-Biometric-characteristics.png

https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/Security/guestslides/slides-biometric.pdf

http://bio-metrica.com/biometric-characteristics

https://www.ijsr.net/conf/NCKITE2015/100.pdf

http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE10-02-07-61.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44684/Babich_Aleksandra.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219892/

https://www.ibeta.com/different-types-of-biometrics/

http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2009/zeszyt4/2009t4z4_01.pdf

https://www.bayometric.com/types-of-biometrics/

http://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol15-issue1/E01512229.pdf?id=7565

vt ka
- biomeetrikuisend
- biomeetriku tüüp