biometric candidate

biomeetriline kandidaat

olemus
ISO/IEC 2382-37
biomeetriaetalonibaasis olev biomeetriline etalon,
mis loetakse piisavalt sarnaseks biomeetriateimikule,
et tagada edasist analüüsi
Märkus 1. Identifitseerimissüsteemid võivad olla konfigureeritud teatama mingit kindlat arvu kõige sarnasemaid kandidaate või väljastama neid, kelle bioloogilise kandidaadi võrdlusnäit ületab läve.
= biometric reference identifier of a biometric reference in the biometric reference database determined to be sufficiently similar to the biometric probe to warrant further analysis
Note. Identification systems can be configured to return a fixed number of the most similar candidates
and, in other cases, the system could be configured to return candidates with biometric candidate scores
that exceed a threshold.


vt ka
- biomeetriline kandidaadiloend
- kandidaat

Toimub laadimine

biometric candidate

biomeetriline kandidaat

olemus
ISO/IEC 2382-37
biomeetriaetalonibaasis olev biomeetriline etalon,
mis loetakse piisavalt sarnaseks biomeetriateimikule,
et tagada edasist analüüsi
Märkus 1. Identifitseerimissüsteemid võivad olla konfigureeritud teatama mingit kindlat arvu kõige sarnasemaid kandidaate või väljastama neid, kelle bioloogilise kandidaadi võrdlusnäit ületab läve.
= biometric reference identifier of a biometric reference in the biometric reference database determined to be sufficiently similar to the biometric probe to warrant further analysis
Note. Identification systems can be configured to return a fixed number of the most similar candidates
and, in other cases, the system could be configured to return candidates with biometric candidate scores
that exceed a threshold.


vt ka
- biomeetriline kandidaadiloend
- kandidaat

Palun oodake...

Tõrge

biometric candidate

biomeetriline kandidaat

olemus
ISO/IEC 2382-37
biomeetriaetalonibaasis olev biomeetriline etalon,
mis loetakse piisavalt sarnaseks biomeetriateimikule,
et tagada edasist analüüsi
Märkus 1. Identifitseerimissüsteemid võivad olla konfigureeritud teatama mingit kindlat arvu kõige sarnasemaid kandidaate või väljastama neid, kelle bioloogilise kandidaadi võrdlusnäit ületab läve.
= biometric reference identifier of a biometric reference in the biometric reference database determined to be sufficiently similar to the biometric probe to warrant further analysis
Note. Identification systems can be configured to return a fixed number of the most similar candidates
and, in other cases, the system could be configured to return candidates with biometric candidate scores
that exceed a threshold.


vt ka
- biomeetriline kandidaadiloend
- kandidaat

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!