biometric enrolment data record

biomeetrialiikmekirje

ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjektiga seotud andmik,
mis sisaldab biomeetriaväliseid andmeid ja
on seotud biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaatori(te)ga;
Märkus 1 Andmeid võidakse pärast liikmestust ajakohastada.
Märkus 2 Biomeetrialiikmekirje koostises on biomeetriaetalonikirje(d)(d) otseselt või vii(de)tena.
Märkus 3 Seostatud biomeetriline etalon võib olla tühi,
näiteks kui biomeetrialiikmel puudub biomeetrik
või kui biomeetrilise hõive protsess on pooleli.
= data record attributed to a biometric data subject, containing non-biometric data and associated with biometric reference identifier(s)
Note 1. Data can be updated after enrolment.
Note 2. The biometric enrolment data record will either contain biometric reference data record(s) or pointer(s) to biometric reference data record(s).
Note 3. The associated biometric reference can be null (for example, biometric enrollee lacks the biometric characteristic or biometric capture process is pending.

vt ka_
- biomeetrialiige
- biomeetrialiikmebaas
- võlts biomeetrialiikmekirje

Toimub laadimine

biometric enrolment data record

biomeetrialiikmekirje

ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjektiga seotud andmik,
mis sisaldab biomeetriaväliseid andmeid ja
on seotud biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaatori(te)ga;
Märkus 1 Andmeid võidakse pärast liikmestust ajakohastada.
Märkus 2 Biomeetrialiikmekirje koostises on biomeetriaetalonikirje(d)(d) otseselt või vii(de)tena.
Märkus 3 Seostatud biomeetriline etalon võib olla tühi,
näiteks kui biomeetrialiikmel puudub biomeetrik
või kui biomeetrilise hõive protsess on pooleli.
= data record attributed to a biometric data subject, containing non-biometric data and associated with biometric reference identifier(s)
Note 1. Data can be updated after enrolment.
Note 2. The biometric enrolment data record will either contain biometric reference data record(s) or pointer(s) to biometric reference data record(s).
Note 3. The associated biometric reference can be null (for example, biometric enrollee lacks the biometric characteristic or biometric capture process is pending.

vt ka_
- biomeetrialiige
- biomeetrialiikmebaas
- võlts biomeetrialiikmekirje

Palun oodake...

Tõrge

biometric enrolment data record

biomeetrialiikmekirje

ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjektiga seotud andmik,
mis sisaldab biomeetriaväliseid andmeid ja
on seotud biomeetrilis(t)e etaloni(de) identifikaatori(te)ga;
Märkus 1 Andmeid võidakse pärast liikmestust ajakohastada.
Märkus 2 Biomeetrialiikmekirje koostises on biomeetriaetalonikirje(d)(d) otseselt või vii(de)tena.
Märkus 3 Seostatud biomeetriline etalon võib olla tühi,
näiteks kui biomeetrialiikmel puudub biomeetrik
või kui biomeetrilise hõive protsess on pooleli.
= data record attributed to a biometric data subject, containing non-biometric data and associated with biometric reference identifier(s)
Note 1. Data can be updated after enrolment.
Note 2. The biometric enrolment data record will either contain biometric reference data record(s) or pointer(s) to biometric reference data record(s).
Note 3. The associated biometric reference can be null (for example, biometric enrollee lacks the biometric characteristic or biometric capture process is pending.

vt ka_
- biomeetrialiige
- biomeetrialiikmebaas
- võlts biomeetrialiikmekirje

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!