AKIT
English Eesti

biometric capture

biomeetriline hõive

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetrikusignaali(de)
võtt ja leitavalt jäädvustus:
- otse inimes(t)elt või
- biomeetrikute esitus(t)est, kusjuures
- "esitus" tähendab tavalist, näiteks fotot
- "leitav" peab olema jäädvustis,
mitte algsignaal
- signaali võib biomeetrik ise tekitada
või mujaltekitatut mõjutada
- mitu biomeetrikut võidakse hõivata
ühelt või mitmelt isikult

vt ka
- biomeetriline hõivik
- biomeetriline hõivur
- hõive (2)