AKIT
English Eesti

biometric capture

biomeetriline hõive

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetrikusignaali(de) võtt ja leitavalt jäädvustus:
- otse inimes(t)elt või
- biomeetrikute esitus(t)est, kusjuures
- "esitus" tähendab tavalist, näiteks fotot
- "leitav" peab olema jäädvustis,
mitte algsignaal
- signaali võib biomeetrik ise tekitada
või mujaltekitatut mõjutada
- mitu biomeetrikut võidakse hõivata
ühelt või mitmelt isikult
=
obtaining and recording of, in a retrievable form, signal(s) of biometric characteristic(s) directly from individual(s), or from representation(s) of biometric characteristic(s)
Note 1. ‘Representation’ is used in the natural language sense, e.g. a photograph.
Note 2. ‘Retrievable’ refers to the record and not the original signal.
Note 3. A signal can be generated by the biometric characteristic or generated elsewhere and affected by the biometric characteristic. For example, face illuminated by incident light.


vt ka
- biomeetriline hõivik
- biomeetriline hõivur
- hõive (2)