AKIT
English Eesti

biometric capture device

biomeetriline hõivur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
seade, mis kogub biomeetrikult signaali
ja muundab seda biomeetriliseks hõivikprooviks:
- signaali võib biomeetrik ise tekitada
või mujaltekitatut mõjutada
- seade võib olla suvaline riistvaraüksus
koos tarkvara ja püsivaraga
- võib sisaldada valgusallikat, andurit jm
=
device that collects a signal from a biometric characteristic and converts it to a captured biometric sample
Note 1. A signal can be generated by the biometric characteristic or generated elsewhere and affected by the biometric characteristic, for example, face illuminated by incident light.
Note 2. A biometric capture device can be any piece of hardware (and supporting software and firmware).
Note 3. A biometric capture device may comprise components such as an illumination source, one or more sensors, etc.


vt ka
- biomeetriline hõive