AKIT
English Eesti

biometric capture device

biomeetriline hõivur

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19794, 30124:
seade, mis kogub biomeetrikult signaali
ja muundab seda biomeetriliseks hõivikprooviks
- signaali võib biomeetrik ise tekitada
või mujaltekitatut mõjutada
- seade võib olla suvaline riistvaraüksus
koos tarkvara ja püsivaraga
- võib sisaldada valgusallikat, andurit jm

vt ka
- biomeetriline hõive