AKIT
English Eesti

captured biometric sample

biomeetriline hõivikproov, biomeetriline hõivik

Õ:ISO/IEC 2382 taunib nimetamist toorprooviks
(raw biometric sample)

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022, 19794:
biomeetriline proov, mis on saadud
biomeetriahõiveprotsessiga
=
biometric sample resulting from a biometric capture process