CERT (1)

CERT (1)

(= computer emergency response team,
"arvutiavariide tõrje rühm")

olemus
võrgupõhiste infoturvaintsidentide
käsitlejate rühm:
- esimene asutati 1988. a. Carnegie-Melloni Ülikoolis
ussiintsidendi käsitluseks
- muutus üldnimeks (ehkki esimene CERT
soovitas panna E asemele intsidenti tähistava I)
- rühmad tegutsevad kogu maailmas ja on
tihedas koostöös, teavitades intsidentidest ja ohtudest

ISO/IEC 27019, CSIRT:
turvaspetsialistide rühm, toetab
infoturvaintsidentide käsitlust
=
team of security experts to support the handling of information security incidents

lähimõisted
sisuliselt samas tähenduses
on eri kohtades kasutusel veel
CIRT , CSIRT, CIRC

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team

näiteid
USA -- https://www.cisa.gov/uscert/sites/default/files/publications/infosheet_US-CERT_v2.pdf
EL -- https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Eesti -- CERT Eesti

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt

Toimub laadimine

CERT (1)

CERT (1)

(= computer emergency response team,
"arvutiavariide tõrje rühm")

olemus
võrgupõhiste infoturvaintsidentide
käsitlejate rühm:
- esimene asutati 1988. a. Carnegie-Melloni Ülikoolis
ussiintsidendi käsitluseks
- muutus üldnimeks (ehkki esimene CERT
soovitas panna E asemele intsidenti tähistava I)
- rühmad tegutsevad kogu maailmas ja on
tihedas koostöös, teavitades intsidentidest ja ohtudest

ISO/IEC 27019, CSIRT:
turvaspetsialistide rühm, toetab
infoturvaintsidentide käsitlust
=
team of security experts to support the handling of information security incidents

lähimõisted
sisuliselt samas tähenduses
on eri kohtades kasutusel veel
CIRT , CSIRT, CIRC

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team

näiteid
USA -- https://www.cisa.gov/uscert/sites/default/files/publications/infosheet_US-CERT_v2.pdf
EL -- https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Eesti -- CERT Eesti

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt

Palun oodake...

Tõrge

CERT (1)

CERT (1)

(= computer emergency response team,
"arvutiavariide tõrje rühm")

olemus
võrgupõhiste infoturvaintsidentide
käsitlejate rühm:
- esimene asutati 1988. a. Carnegie-Melloni Ülikoolis
ussiintsidendi käsitluseks
- muutus üldnimeks (ehkki esimene CERT
soovitas panna E asemele intsidenti tähistava I)
- rühmad tegutsevad kogu maailmas ja on
tihedas koostöös, teavitades intsidentidest ja ohtudest

ISO/IEC 27019, CSIRT:
turvaspetsialistide rühm, toetab
infoturvaintsidentide käsitlust
=
team of security experts to support the handling of information security incidents

lähimõisted
sisuliselt samas tähenduses
on eri kohtades kasutusel veel
CIRT , CSIRT, CIRC

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team

näiteid
USA -- https://www.cisa.gov/uscert/sites/default/files/publications/infosheet_US-CERT_v2.pdf
EL -- https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Eesti -- CERT Eesti

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!