AKIT
English Eesti

call stack

kutsepinu

pinustruktuur (LIFO), kuhu aktiveerimiskirjetena salvestatakse teave programmi aktiivsete alamprogrammide kohta