AKIT
English Eesti

COBIT

COBIT

(= Control Objectives for Information and related Technology,
"info- ja sidustehnoloogia juhtimiseesmärgid")

olemus
infotehnoloogia valitsemise ja juhtimise tüüpkarkass
- algselt ISACA loodud
- praegu ITGI edasiarendatav
- aluseks mitmekümne tüüpilise protsessi etalonmudelid:
iga protsess määratletakse
- sisend- ja väljundolemitega
- kesksete tegevustega
- eesmärkidega
- sooritusnäitajatega
- küpsusmudeliga

COBIT 5
https://en.wikipedia.org/wiki/COBIT

http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx

https://www.infosecurity-magazine.com/news/isaca-revamps-cobit-5-core/

https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/COBIT5-Introduction_2016.pdf

COBIT 19
https://www.bmc.com/blogs/cobit-2019-vs-cobit-5/

https://www.invensislearning.com/articles/it-security-governance/cobit-2019-update

https://www.joetheitguy.com/cobit-a-z/