claimant

nõudleja; nõudja; hageja

olemus
(1) hageja: hagi esitaja
Wiktionary:
3. (law) the party who initiates a lawsuit before a court

(2) NIST SP 800-63-3:
subjekt, kelle/mille identiteeti tuleb kontrollida
autentimisprotokolli(de) abil
=
a subject whose identity is to be verified using one or more authentication protocols

(3) ISO/IEC 2382-37:
isik, kes esitab väite, mida saab biomeetriliselt kontrollida
Märkus 1 Nõudleja ei tarvitse olla biomeetriaandmesubjekt.
= individual making a claim that can be verified biometrically
Note. The claimant does not need to be the biometric data subject.


(4) ISO 10181 jm:
sihtolem või teda autentimiseks esindav ja
tema eest autentimissuhtluseks võimeline olem
=
entity which is or represents a principal for the purposes of authentication
Note 1. A claimant includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges on behalf of a principal.

Toimub laadimine

claimant

nõudleja; nõudja; hageja

olemus
(1) hageja: hagi esitaja
Wiktionary:
3. (law) the party who initiates a lawsuit before a court

(2) NIST SP 800-63-3:
subjekt, kelle/mille identiteeti tuleb kontrollida
autentimisprotokolli(de) abil
=
a subject whose identity is to be verified using one or more authentication protocols

(3) ISO/IEC 2382-37:
isik, kes esitab väite, mida saab biomeetriliselt kontrollida
Märkus 1 Nõudleja ei tarvitse olla biomeetriaandmesubjekt.
= individual making a claim that can be verified biometrically
Note. The claimant does not need to be the biometric data subject.


(4) ISO 10181 jm:
sihtolem või teda autentimiseks esindav ja
tema eest autentimissuhtluseks võimeline olem
=
entity which is or represents a principal for the purposes of authentication
Note 1. A claimant includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges on behalf of a principal.

Palun oodake...

Tõrge

claimant

nõudleja; nõudja; hageja

olemus
(1) hageja: hagi esitaja
Wiktionary:
3. (law) the party who initiates a lawsuit before a court

(2) NIST SP 800-63-3:
subjekt, kelle/mille identiteeti tuleb kontrollida
autentimisprotokolli(de) abil
=
a subject whose identity is to be verified using one or more authentication protocols

(3) ISO/IEC 2382-37:
isik, kes esitab väite, mida saab biomeetriliselt kontrollida
Märkus 1 Nõudleja ei tarvitse olla biomeetriaandmesubjekt.
= individual making a claim that can be verified biometrically
Note. The claimant does not need to be the biometric data subject.


(4) ISO 10181 jm:
sihtolem või teda autentimiseks esindav ja
tema eest autentimissuhtluseks võimeline olem
=
entity which is or represents a principal for the purposes of authentication
Note 1. A claimant includes the functions necessary for engaging in authentication exchanges on behalf of a principal.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!