AKIT
English Eesti

cookie manipulation

koogi näppimine

koogi asendamine või muutmine klientarvutis, näiteks enda autentimise võltsimiseks