co-existence

koosoluvõime

Õ: pole sama mis koostalitlusvõime

olemus
komponendid või protsessid on koosoluvõimelised, kui nende üheaegne olemasolu süsteemis ei mõjuta üksteise ega süsteemi käitumist

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010:
toote võime täita oma nõutud funktsioone tõhusalt, jagades samal ajal ühist keskkonda ja ressursse teiste toodetega, ilma et see avaldaks kahjulikku mõju teistele toodetele
= capability of a product to perform its required functions efficiently while sharing a common environment and resources with other products, without detrimental impact on any other product
Note. Information is meaningful data; and information exchange includes transformation of data for exchange.


ISO 15784:
kahe või mitme olemi, seadmestikuosa või materjali
võime muudatusteta, sobituseta ja üksteist häirimata
eksisteerida ja/või talitleda ühes ja samas
süsteemis või keskkonnas
capability of two or more items or components of equipment or material to exist and/or function in the same system or environment without modification, adaptation or mutual interference

näiteid
https://www.bnl.gov/phobos/Detectors/Computing/Orant/doc/database.804/a55928/ch7.htm

vt ka
ühilduvus

Toimub laadimine

co-existence

koosoluvõime

Õ: pole sama mis koostalitlusvõime

olemus
komponendid või protsessid on koosoluvõimelised, kui nende üheaegne olemasolu süsteemis ei mõjuta üksteise ega süsteemi käitumist

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010:
toote võime täita oma nõutud funktsioone tõhusalt, jagades samal ajal ühist keskkonda ja ressursse teiste toodetega, ilma et see avaldaks kahjulikku mõju teistele toodetele
= capability of a product to perform its required functions efficiently while sharing a common environment and resources with other products, without detrimental impact on any other product
Note. Information is meaningful data; and information exchange includes transformation of data for exchange.


ISO 15784:
kahe või mitme olemi, seadmestikuosa või materjali
võime muudatusteta, sobituseta ja üksteist häirimata
eksisteerida ja/või talitleda ühes ja samas
süsteemis või keskkonnas
capability of two or more items or components of equipment or material to exist and/or function in the same system or environment without modification, adaptation or mutual interference

näiteid
https://www.bnl.gov/phobos/Detectors/Computing/Orant/doc/database.804/a55928/ch7.htm

vt ka
ühilduvus

Palun oodake...

Tõrge

co-existence

koosoluvõime

Õ: pole sama mis koostalitlusvõime

olemus
komponendid või protsessid on koosoluvõimelised, kui nende üheaegne olemasolu süsteemis ei mõjuta üksteise ega süsteemi käitumist

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010:
toote võime täita oma nõutud funktsioone tõhusalt, jagades samal ajal ühist keskkonda ja ressursse teiste toodetega, ilma et see avaldaks kahjulikku mõju teistele toodetele
= capability of a product to perform its required functions efficiently while sharing a common environment and resources with other products, without detrimental impact on any other product
Note. Information is meaningful data; and information exchange includes transformation of data for exchange.


ISO 15784:
kahe või mitme olemi, seadmestikuosa või materjali
võime muudatusteta, sobituseta ja üksteist häirimata
eksisteerida ja/või talitleda ühes ja samas
süsteemis või keskkonnas
capability of two or more items or components of equipment or material to exist and/or function in the same system or environment without modification, adaptation or mutual interference

näiteid
https://www.bnl.gov/phobos/Detectors/Computing/Orant/doc/database.804/a55928/ch7.htm

vt ka
ühilduvus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!