AKIT
English Eesti

interoperability

koostalitlusvõime

Õ:kohati käibiv
mitmesuguse tähendusega
ja alusverbita ("koos võima"?)
ebareeglipärane moodustis
"koosvõime" on eksitav

olemus
ISO 12855, ISO/TR 14639, ISO/TS 19299, ISO/TS 27790, ISO/IEC TR 1000, 17788, 26683 jt:
süsteemide või komponentide võime
läbipaistvalt vahetada teavet ja
saadud teavet vastastikku kasutada:
- näiteks programmide võime
vahetada andmeid ühiste
failivormingute ja protokollide kaudu
- pole sama mis koosoluvõime või ühilduvus
- on kvalitatiivne või kvantitatiivne

ISO 22397:
eri süsteemide ja organisatsioonide
võime töötada koos, st koos talitleda

ISO 22400:
kahe või mitme olemi võime
vahetada objekte
oma ülesannete täitmiseks,
reeglistike ja mehhanismide abil,
mis on teostatud iga olemi liideses

ISO 21127:
erinevate infosüsteemide võime
teatada üksteisele mingit osa oma sisust

ISO/IEC 2382, TR 13066:
erinevate funktsionaalüksuste võime
omavahel suhelda, programme täita
või andmeid teisaldada nii,
et kasutajal ei pea olema
mingeid või peaaegu mingeid teadmisi
nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta

ISO/TS 15926:
eri tüüpi arvutite, võrkude,
operatsioonisüsteemide ja rakenduste
võime ilma eelneva suhtluseta
toimivalt koos töötada teabevahetuseks
kasulikul ja mõttekal viisil

ISO 24534, ISO/TR 37150, ISO/TS 37151:
süsteemide võime
anda teistele süsteemidele teenuseid,
saada neilt teenuseid ja
kasutada neid teenuseid
toimivaks koos talitlemiseks

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010 (SQuaRE):
süsteemide, toodete või komponentide
teabevahetuse ja vahetatud teabe kasutamise määr

ülevaateid
http://www.testingstandards.co.uk/interop_et_al.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Interoperability

http://www.jtaer.com/apr2011/soares_amaral_p5.pdf

vt ka
- koosoluvõime
- koos talitlema
- koostalitlus
- ühilduvus