interoperability

koostalitlusvõime

Õ: kohatine mitmesuguse tähendusega ja
alusverbita ("koos võima"?) reeglipäratu moodustis
"koosvõime" on eksitav

olemus
liik ühilduvust, näiteks
programmide võime vahetada andmeid
ühiste failivormingute ja protokollide kaudu;
pole sama mis koosoluvõime;
on kvalitatiivne või kvantitatiivne

ISO/IEC 2382:
erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita või andmeid teisaldada nii, et
kasutajal ei pea olema mingeid või peaaegu mingeid teadmisi
nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta
= capability to communicate, execute programs, and transfer data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010 (SQuaRE):
süsteemide, toodete või komponentide
teabevahetuse ja vahetatud teabe kasutamise määr
= degree to which two or more systems, products or components can exchange information and use the information that has been exchanged

ISO 12855, ISO/TR 14639, ISO/TS 19299, ISO/TS 27790, ISO/IEC TR 1000, 17788, 26683 jt:
süsteemide või komponentide võime
läbipaistvalt vahetada teavet ja seda teavet kasutada
= ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged

ISO 22300:
(i) erisuguste süsteemide ja organisatsioonide
võime töötada koos
= ability of diverse systems and organizations to work together
(ii) ühtse sisendpunkti võime marsruutida päringuid ühese identifikaatoriga objektide kohta vastavale usaldatava kontrollifunktsiooni autoriteetsele allikale,
= ability of single-entry point to route queries for objects carrying unique identifiers (UIDs) to the responsible authoritative source for trusted verification function (TVF)

ISO 22400:
kahe või mitme olemi võime vahetada olemeid
oma ülesannete täitmiseks reeglistike ja mehhanismidega,
mis on teostatud iga olemi liideses;
olemiteks võivad olla seadmed, varustus, masinad,
inimesed, protsessid, rakendused, tarkvaraüksused,
süsteemid ja ettevõtted
= capability of two or more entities to exchange items in accordance with a set of rules and mechanisms implemented by an interface in each entity, in order to perform their respective tasks
Note 1. Examples of entities include devices, equipment, machines, people, processes, applications, software units, systems and enterprises.


ISO/TS 15926:
eri tüüpi arvutite, võrkude, opsüsteemide ja rakenduste
võime ilma eelneva suhtluseta kasulikult ja mõttekalt
koos töötada teabevahetuseks
= ability of different types of computers, networks, operating systems, and applications to work together effectively, without prior communication, in order to exchange information in a useful and meaningful manner

ISO 24534, ISO/TR 37150, ISO/TS 37151:
süsteemide võime anda teistele süsteemidele teenuseid,
saada neilt teenuseid ja kasutada neid teenuseid
toimivaks koos talitlemiseks
= ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together

ülevaateid
http://www.testingstandards.co.uk/interop_et_al.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Interoperability

http://www.jtaer.com/apr2011/soares_amaral_p5.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/3-interoperability-layers

vt ka
- koosoluvõime
- koos talitlema
- koostalitlus
- ühilduvus

Toimub laadimine

interoperability

koostalitlusvõime

Õ: kohatine mitmesuguse tähendusega ja
alusverbita ("koos võima"?) reeglipäratu moodustis
"koosvõime" on eksitav

olemus
liik ühilduvust, näiteks
programmide võime vahetada andmeid
ühiste failivormingute ja protokollide kaudu;
pole sama mis koosoluvõime;
on kvalitatiivne või kvantitatiivne

ISO/IEC 2382:
erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita või andmeid teisaldada nii, et
kasutajal ei pea olema mingeid või peaaegu mingeid teadmisi
nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta
= capability to communicate, execute programs, and transfer data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010 (SQuaRE):
süsteemide, toodete või komponentide
teabevahetuse ja vahetatud teabe kasutamise määr
= degree to which two or more systems, products or components can exchange information and use the information that has been exchanged

ISO 12855, ISO/TR 14639, ISO/TS 19299, ISO/TS 27790, ISO/IEC TR 1000, 17788, 26683 jt:
süsteemide või komponentide võime
läbipaistvalt vahetada teavet ja seda teavet kasutada
= ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged

ISO 22300:
(i) erisuguste süsteemide ja organisatsioonide
võime töötada koos
= ability of diverse systems and organizations to work together
(ii) ühtse sisendpunkti võime marsruutida päringuid ühese identifikaatoriga objektide kohta vastavale usaldatava kontrollifunktsiooni autoriteetsele allikale,
= ability of single-entry point to route queries for objects carrying unique identifiers (UIDs) to the responsible authoritative source for trusted verification function (TVF)

ISO 22400:
kahe või mitme olemi võime vahetada olemeid
oma ülesannete täitmiseks reeglistike ja mehhanismidega,
mis on teostatud iga olemi liideses;
olemiteks võivad olla seadmed, varustus, masinad,
inimesed, protsessid, rakendused, tarkvaraüksused,
süsteemid ja ettevõtted
= capability of two or more entities to exchange items in accordance with a set of rules and mechanisms implemented by an interface in each entity, in order to perform their respective tasks
Note 1. Examples of entities include devices, equipment, machines, people, processes, applications, software units, systems and enterprises.


ISO/TS 15926:
eri tüüpi arvutite, võrkude, opsüsteemide ja rakenduste
võime ilma eelneva suhtluseta kasulikult ja mõttekalt
koos töötada teabevahetuseks
= ability of different types of computers, networks, operating systems, and applications to work together effectively, without prior communication, in order to exchange information in a useful and meaningful manner

ISO 24534, ISO/TR 37150, ISO/TS 37151:
süsteemide võime anda teistele süsteemidele teenuseid,
saada neilt teenuseid ja kasutada neid teenuseid
toimivaks koos talitlemiseks
= ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together

ülevaateid
http://www.testingstandards.co.uk/interop_et_al.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Interoperability

http://www.jtaer.com/apr2011/soares_amaral_p5.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/3-interoperability-layers

vt ka
- koosoluvõime
- koos talitlema
- koostalitlus
- ühilduvus

Palun oodake...

Tõrge

interoperability

koostalitlusvõime

Õ: kohatine mitmesuguse tähendusega ja
alusverbita ("koos võima"?) reeglipäratu moodustis
"koosvõime" on eksitav

olemus
liik ühilduvust, näiteks
programmide võime vahetada andmeid
ühiste failivormingute ja protokollide kaudu;
pole sama mis koosoluvõime;
on kvalitatiivne või kvantitatiivne

ISO/IEC 2382:
erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita või andmeid teisaldada nii, et
kasutajal ei pea olema mingeid või peaaegu mingeid teadmisi
nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta
= capability to communicate, execute programs, and transfer data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010 (SQuaRE):
süsteemide, toodete või komponentide
teabevahetuse ja vahetatud teabe kasutamise määr
= degree to which two or more systems, products or components can exchange information and use the information that has been exchanged

ISO 12855, ISO/TR 14639, ISO/TS 19299, ISO/TS 27790, ISO/IEC TR 1000, 17788, 26683 jt:
süsteemide või komponentide võime
läbipaistvalt vahetada teavet ja seda teavet kasutada
= ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged

ISO 22300:
(i) erisuguste süsteemide ja organisatsioonide
võime töötada koos
= ability of diverse systems and organizations to work together
(ii) ühtse sisendpunkti võime marsruutida päringuid ühese identifikaatoriga objektide kohta vastavale usaldatava kontrollifunktsiooni autoriteetsele allikale,
= ability of single-entry point to route queries for objects carrying unique identifiers (UIDs) to the responsible authoritative source for trusted verification function (TVF)

ISO 22400:
kahe või mitme olemi võime vahetada olemeid
oma ülesannete täitmiseks reeglistike ja mehhanismidega,
mis on teostatud iga olemi liideses;
olemiteks võivad olla seadmed, varustus, masinad,
inimesed, protsessid, rakendused, tarkvaraüksused,
süsteemid ja ettevõtted
= capability of two or more entities to exchange items in accordance with a set of rules and mechanisms implemented by an interface in each entity, in order to perform their respective tasks
Note 1. Examples of entities include devices, equipment, machines, people, processes, applications, software units, systems and enterprises.


ISO/TS 15926:
eri tüüpi arvutite, võrkude, opsüsteemide ja rakenduste
võime ilma eelneva suhtluseta kasulikult ja mõttekalt
koos töötada teabevahetuseks
= ability of different types of computers, networks, operating systems, and applications to work together effectively, without prior communication, in order to exchange information in a useful and meaningful manner

ISO 24534, ISO/TR 37150, ISO/TS 37151:
süsteemide võime anda teistele süsteemidele teenuseid,
saada neilt teenuseid ja kasutada neid teenuseid
toimivaks koos talitlemiseks
= ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together

ülevaateid
http://www.testingstandards.co.uk/interop_et_al.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Interoperability

http://www.jtaer.com/apr2011/soares_amaral_p5.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/3-interoperability-layers

vt ka
- koosoluvõime
- koos talitlema
- koostalitlus
- ühilduvus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!