AKIT
English Eesti

interoperation

koostalitlus

olemus
arhitektuuri või muude oluliste tunnuste poolest erinevate süsteemide või funktsionaalüksuste interaktsioon ja üheaegne töö

vt ka
- koostalitlusvõime