AKIT
English Eesti

interoperation

koostalitlus

olemus
arhitektuurilt või muudelt olulistelt tunnustelt
erinevate süsteemide või funktsionaalüksuste
interaktsioon ja üheaegne töö
Wiktionary:
1. (engineering) The interaction and simultaneous functioning of multiple products having multiple architectures etc

näide
ISO 11354:
interaktsioonid ettevõtte olemite vahel

vt ka
- koostalitlusvõime