AKIT
English Eesti

interaction

interaktsioon

olemus
vastastikune toime või suhe:
- valdkonnast sõltuva sisuga
- sealhulgas igasugune suhtlus ja dialoog,
- erinevalt monoloogi(de)st või ühepoolsest toimest

määratlusi
ISO/IEC 15408 ja CC: olemite vaheline üldine suhtlusepõhine toimuv

ISO 20282-1: kasutajate ja seadmestiku vaheline kahesuunaline infovahetus

ISO/TR 13283: igasugune sõnumiedastusega tekitatud põhjuslik seos

ülevaateid
http://www.dubberly.com/articles/what-is-interaction.html

http://www.patternthinking.com/interaction-types.html

https://www.slideshare.net/meoskind/interaction-paradigms

http://www.hciegypt.com/ayman/Files/HCI/Ch6%20interaction%20paradigm.pdf

https://study.com/academy/lesson/social-interactions-definition-types-quiz.html

http://www.leaderwholeads.com/paradigms-of-human-interaction.html

https://www.thinkmind.org/download.php?articleid=elml_2011_2_10_50064

https://pdfs.semanticscholar.org/7706/007bc07d44672b45d6b73760be9b62394438.pdf

vt ka
- interaktsiooniskeem
- interaktsiooniülevaate skeem
- kasutajaliides