AKIT
English Eesti

interaction diagram

interaktsiooniskeem

olemus
UML: liik skeeme:
- kirjeldab kasutusmallide käitumist
- objektide koostöö kaudu ülesande täitmisel

alaliigid
- jägnevusskeem
- suhtlusskeem
- interaktsiooniülevaate skeem

ja ka
- ajadiagramm