diagram (2)

diagramm

Õ: skeemi tähenduses kasutamine on väär

olemus
arvjoonis,
arvväärtuste ja/või kvantitatiivsete suhete
graafiline esitus; ei ole väljendatav graafina
=
a graphical representation of quantitative data,
a chart of values


https://www.diagrams.net/blog/diagrams-charts-graphs

näiteid
- ajadiagramm
- astmikdiagramm
- börsidiagramm
- joondiagramm
- karpdiagramm
- karp-vurrudiagramm
- kihtdiagramm
- konstellatsioonidiagramm
- küünaldiagramm
- lintdiagramm
- mahtküünaldiagramm
- Pareto diagramm
- radiaaldiagramm
- segmentdiagramm
- sektordiagramm
- tulpdiagramm

Toimub laadimine

diagram (2)

diagramm

Õ: skeemi tähenduses kasutamine on väär

olemus
arvjoonis,
arvväärtuste ja/või kvantitatiivsete suhete
graafiline esitus; ei ole väljendatav graafina
=
a graphical representation of quantitative data,
a chart of values


https://www.diagrams.net/blog/diagrams-charts-graphs

näiteid
- ajadiagramm
- astmikdiagramm
- börsidiagramm
- joondiagramm
- karpdiagramm
- karp-vurrudiagramm
- kihtdiagramm
- konstellatsioonidiagramm
- küünaldiagramm
- lintdiagramm
- mahtküünaldiagramm
- Pareto diagramm
- radiaaldiagramm
- segmentdiagramm
- sektordiagramm
- tulpdiagramm

Palun oodake...

Tõrge

diagram (2)

diagramm

Õ: skeemi tähenduses kasutamine on väär

olemus
arvjoonis,
arvväärtuste ja/või kvantitatiivsete suhete
graafiline esitus; ei ole väljendatav graafina
=
a graphical representation of quantitative data,
a chart of values


https://www.diagrams.net/blog/diagrams-charts-graphs

näiteid
- ajadiagramm
- astmikdiagramm
- börsidiagramm
- joondiagramm
- karpdiagramm
- karp-vurrudiagramm
- kihtdiagramm
- konstellatsioonidiagramm
- küünaldiagramm
- lintdiagramm
- mahtküünaldiagramm
- Pareto diagramm
- radiaaldiagramm
- segmentdiagramm
- sektordiagramm
- tulpdiagramm

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!