detection and reaction

avastamine ja reageerimine, DER

olemus
protsessimoodulite grupp BSI etalonturbe süsteemis,
turbeetaloni seirekihis
= the process modules set in the monitoring layer
of the German IT baseline protection system
IT-Grundschutz


moodulite näiteid
avastamine:
- turvasündmuste avastamine
turvaintsidentide haldus:
- turvaintsidentide käsitlus
- IT-kriminalistika võimaldamine
- ulatuslike turvaintsidentide lahendamine
turvakontroll:
- auditid ja läbivaatused
- läbivaatused infoturbe läbivaatuse poliitika põhjal
avariihaldus:
- avariihaldus

ülevaateid
https://eena.org/knowledge-hub/documents/cybersecurity-a-practical-approach/

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi_it_gs_comp_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4

vt ka
- APP
- CON
- IND
- INF
- ISMS
- NET
- OPS
- ORP
- SYS

Toimub laadimine

detection and reaction

avastamine ja reageerimine, DER

olemus
protsessimoodulite grupp BSI etalonturbe süsteemis,
turbeetaloni seirekihis
= the process modules set in the monitoring layer
of the German IT baseline protection system
IT-Grundschutz


moodulite näiteid
avastamine:
- turvasündmuste avastamine
turvaintsidentide haldus:
- turvaintsidentide käsitlus
- IT-kriminalistika võimaldamine
- ulatuslike turvaintsidentide lahendamine
turvakontroll:
- auditid ja läbivaatused
- läbivaatused infoturbe läbivaatuse poliitika põhjal
avariihaldus:
- avariihaldus

ülevaateid
https://eena.org/knowledge-hub/documents/cybersecurity-a-practical-approach/

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi_it_gs_comp_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4

vt ka
- APP
- CON
- IND
- INF
- ISMS
- NET
- OPS
- ORP
- SYS

Palun oodake...

Tõrge

detection and reaction

avastamine ja reageerimine, DER

olemus
protsessimoodulite grupp BSI etalonturbe süsteemis,
turbeetaloni seirekihis
= the process modules set in the monitoring layer
of the German IT baseline protection system
IT-Grundschutz


moodulite näiteid
avastamine:
- turvasündmuste avastamine
turvaintsidentide haldus:
- turvaintsidentide käsitlus
- IT-kriminalistika võimaldamine
- ulatuslike turvaintsidentide lahendamine
turvakontroll:
- auditid ja läbivaatused
- läbivaatused infoturbe läbivaatuse poliitika põhjal
avariihaldus:
- avariihaldus

ülevaateid
https://eena.org/knowledge-hub/documents/cybersecurity-a-practical-approach/

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi_it_gs_comp_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4

vt ka
- APP
- CON
- IND
- INF
- ISMS
- NET
- OPS
- ORP
- SYS

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!